Selvbiografierne

1. Selvbiografierne.

H.C. Andersen skrev tre længere selvbiografier i 1832, 1846 og 1855. Disse er at finde i sektionen Selvbiografier. Her finder man også yderligere oplysninger om deres udgivelse. Ønsker man dybdegående viden om tilblivelsen er der megen viden at finde i Helge Topsøe-Jensens indledninger til trykte udgaver af selvbiografierne.

Der findes også talrige biografier om H.C. Andersen. At opregne de trykte biografier ville føre for vidt, selv hvis man begrænsede sig til de nyeste trykte biografier. I stedet giver afsnit 2 en oversigt over de ressourcer fra danske forskningsinstitutioner, der i 2024 er tilgængelige online. Afsnit 3 og 4 runder af med de overordnede oplysninger om H.C. Andersens liv og værk, som indgik i den trykte 18 binds-udgave fra 2005-jubilæet.

Biografiske artikler online

2. Biografiske artikler online.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgav i 2001 samlingen Arkiv for Dansk Litteratur. Her findes en række forfatterportrætter. Portrættet af H.C. Andersen skrev Johan de Mylius. De Mylius skrev også en biografisk skitse om H.C. Andersen i Den Store Danske Encyklopædi, der udkom mellem 1994 og 2001.

Leder du efter en udførlig biografisk artikel anbefaler vi Helge Topsøe-Jensens skildring af H.C. Andersen i Dansk Biografisk Leksikon. Den seneste 3. udgave udkom i årene 1979 til 1984.

Er du interesseret i digitaliserede artikler om enkeltværker eller bestemte perioder kan vi henvise til årbogen Anderseniana. I skrivende stund er årgangene 1934 til 2018 digitaliseret. De findes hos Museum Odense, p.t. på adressen https://museumodense.dk/kategorier/anderseniana/.

H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet digitaliserede i 00’erne adskillige ressourcer. På centrets site finder du breve, oversigter over H.C. Andersens værker, forskningen i disse samt meget mere: https://andersen.sdu.dk.

Den første bølge af digitaliseringer blev udført omkring 2005, hvor 200-året for H.C. Andersens fødsel blev fejret. Det Kgl. Bibliotek digitaliserede H.C. Andersens dagbøger og almanakker. Begge digitaliseringer er i skrivende stund under teknisk opdatering. Når opdateringen er afsluttet, vil vi tilføje links til de digitaliserede dagbøger og almanakkerne.
18 binds-udgaven

3. Biografiske oplysninger i 18 binds-udgaven.

Hcandersen.dk er en digitaliseret og udvidet version af ANDERSEN. H.C. Andersens samlede værker. Dette 18 binds-værk blev fra 2003 til 2007 udgivet af et hold ledet af Klaus P. Mortensen for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Udgaven har 7 afdelinger, én for hver genre.

Hver afdeling begyndte med en indføring i H.C. Andersens brug af den pågældende genre, forfattet af hovedredaktøren Klaus P. Mortensen. Efterfølgende samlede og reviderede Mortensen disse indledninger i sin bog Tilfældets poesi. H.C. Andersens forfatterskab (Gyldendal, 2007). Af hensyn til ophavsretten er indføringerne ikke digitaliseret. Vi derfor kan anbefale at bestille bogen, især hvis man vil orientere sig i de mindre kendte sider af forfatterskabet.

4. Tidstavle

H.C. Andersens liv og værk

1805
HCA født i Odense 2.4. Moder: Anne Marie Andersdatter (ca. 1775-1833). Fader: Hans Andersen (1782-1816).
1816
Faderen dør 26.4.
1819
Konfirmation i Skt. Knuds Kirke 18.4.
Forlader Odense 4.9., ankomst København 6.9.
1820
Elev på Det Kgl. Teaters elevskole fra juni (dans; fra 4. juni 1821 sang).
1821
Første større litterære forsøg, Skovcapellet, uudgivet.
1822
Røverne i Vissenbjerg indleveres til teatret i marts, men forkastes 16. juni. En scene heraf trykkes i Harpen 9.8.
Afskediges fra Det Kgl. Teaters elevskole 29.6.
Ungdoms-Forsøg udkommer formodentlig i slutningen af august under pseudonymet Villiam Christian Walter.
Fonden ad usus publicos bevilger penge til HCA’s uddannelse. Han sættes i Slagelse latinskole under rektor Simon Meisling 26.10. og anbringes i 2. klasse på grund af sine manglede kundskaber i næsten alle fag.
1823
»Ved min Velgiører Provst Gutfelds Død af A…….« i Den Vest-Siællandske Avis 1.2.
1826
Flytter 1.5. til Helsingør latinskole sammen med Simon Meisling, der her er nyudnævnt rektor.
»Fragment af en Reise fra Roeskilde til Helsingør« i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn 1.7.
1827
Jonas Collin tager HCA ud af Helsingør latinskole grundet stridigheder med Simon Meisling. HCA flytter til København og modtager privat manuduktion af Ludvig Chr. Müller (april).
»Det døende Barn, af H- -« i Kjøbenhavnsposten 25.9.
1828
HCA aflægger studentereksamen ved Københavns Universitet 22.10.
Fonden ad usus publicos’ understøttelse af HCA forlænges med et år i november.
1829
Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 udkommer i et oplag på 500 eksemplarer 2.1.
Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret udkommer 23.4. og opføres første gang på Det Kgl. Teater 25.4.
Rejse til Møn og derfra videre til Fyn 30.6.-16.8.
»Brudstykke af en Udflugt i Sommeren 1829. – Odense og dens Omegn« i Kjøbenhavns-Posten 17.9.
HCA aflægger Anden Eksamen (adgangsgivende til universitetet) 21.10. og 14.11.
1830
Digte udkommer 2.1.
Indleverer operateksten Ravnen til Det Kgl. Teater (maj).
Rejse til Jylland og Fyn 31.5.-29.8.
Besvarelse af Københavns Universitets prisopgave: At udvikle de græske og nordiske Mythers Forskjellighed i Lighederne og deres Overeenskomst i Forskjellighederne (ufærdigt manuskript).
1831
Phantasier og Skizzer udkommer 10.1.
Rejse til Tyskland (Lübeck, Hamburg, Harzen, Leipzig, Dresden, Berlin) 16.5.-24.6.
Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweiz etc. etc., i Sommeren 1831 udkommer 19.9.
Udgivelse og førsteopførelse af Skibet, Vaudeville i een Act. 5.10.
Fornuftsgiftermaalet Nr. 2. En dramatisk Drøm paa Skagens Rev i Valkyrien, 3. bind (december).
1832
Bruden fra Lammermoor. Originalt romantisk Syngestykke i fire Acter udkommer 3.5. og opføres første gang på Det Kgl. Teater 5.5.
Ravnen eller Broderprøven. Trylle-Opera i tre Acter udkommer 26.10. og opføres første gang på Det Kgl. Teater 29.10.
Aarets tolv Maaneder, Tegnede med Blæk og Pen udkommer 18.12.
1833
Modtager rejsestipendium fra fonden ad usus publicos (600 rdl. årligt i to år) 13.3.
Dronningen paa 16 Aar. Drama i to Acter udkommer 28.3. og opføres første gang på Det Kgl. Teater 29.3.
Den store dannelsesrejse (Tyskland, Frankrig, Schweiz, Italien) 22.4.-3.8.1834.
Samlede Digte udkommer 20.8.
Moderen dør 7.10.
Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt udkommer 23.12.
1835
Improvisatoren. Original Roman i to Dele udkommer 9.4.
Eventyr, fortalte for Børn. Første Hefte udkommer 8.5.
Eventyr, fortalte for Børn. Andet Hefte udkommer 16.12.
1836
Festen paa Kenilworth, romantisk Syngestykke i tre Acter opføres første gang på Det Kgl. Teater 6.1. Sangene udkommer 12.1.
Skilles og Mødes. Original dramatisk Digtning i to Afdelinger udkommer 14.4. og opføres første gang på Det Kgl. Teater 16.4.
O.T. Original Roman i to Dele udkommer 21.4.
1837
Eventyr, fortalte for Børn. Tredie Hefte udkommer 7.4.
Rejse til Sverige (Stockholm, Uppsala) 20.6.-19.7.
Kun en Spillemand. Original Roman i tre Dele udkommer 22.11.
1838
Tre Digtninger (»Lykkens Kalosker«, »En rigtig Soldat« og »Det har Zombien gjort«) udkommer 19.5.
HCA tildeles ved kongelig resolution 26.5. en årlig understøttelse på 400 rdl.
Søren Kierkegaards debutbog, Af en endnu Levendes Papirer, en kritik af Kun en Spillemand og af HCA som romanforfatter, udkommer 6.9.
Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte udkommer 2.10.
Den første samling Anderseneventyr udkommer på tysk: Märchen und Erzählungen für Kinder von H.C. Andersen (udkommer december 1839, 1840 på titelbladet).
1839
Den Usynlige paa Sprogø. Dramatisk Spøg, i een Act opført første gang på Det Kgl. Teater 15.6.; udkommer i bogform 28.11. Rejse til Sverige (Malmø, Hyby) 22.6.-1.7.
Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Andet Hefte udkommer 19.10. Billedbog uden Billeder (de første 20 aftener) udkommer 20.12.
1840
Mulatten. Originalt romantisk Drama i fem Akter uropføres på Det Kgl. Teater 3.2. og udkommer 5.2.
Mikkels Kjærligheds Historier i Paris opføres første gang på Det Kgl. Teater 11.3.; trykkes oktober i Salonen.
Rejse til Skåne (Malmø, Hyby) 13.4.-20.4., hyldes af studenterne i Lund 17.4.
En Comedie i det Grønne, Vaudeville i een Akt opført første gang på Det Kgl. Teater 13.5.; udkommer 27.10. som nr. 124 af Det Kongelige Theaters Repertoire.
Den anden store udlandsrejse (Tyskland, Italien, Malta, Grækenland, Tyrkiet, Bulgarien, Ungarn, Østrig, Böhmen) 31.10.1840-22.7.1841.
Maurerpigen. Original Tragedie i fem Akter opført på Det Kgl. Teater 18.12. og udkommer i bogform 19.12.
Billedbog uden Billeder. Ny Samling (21.-30. aften) udkommer december i Hertha. Svensk-Dansk Nyårsgåfva för 1841.
1841
Sangerinden. Dramatisk Motiv for en Arie opført første gang på det Kgl. Teater 7.11.
Vandring gjennem Opera-Galleriet, declamatorisk Ramme for en SceneRække af ældre og nyere Componisters Arbeider paa den danske Scene fremføres på Det Kgl. Teater 19.12. og trykkes i Figaro (2. bind, 13. hefte) 26.12.
Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Tredie Hefte udkommer 20.12.
1842
En Digters Bazar udkommer 30.4.
Fuglen i Pæretræet. Vaudeville i een Act opføres første gang 4.7. Sangene udkommer 3.3.1844; stykket i sin helhed trykkes først i Samlede Skrifter, bind 11, 4.9.1854.
1843
Modtager fortjenstmedalje fra den svenske konge 24.1.
Rejse til Tyskland, Belgien, Frankrig 30.1.-15.6.
Agnete og Havmanden opført på Det Kgl. Teater 20.4. og hysset ud Nye Eventyr udkommer 11.11.
1844
Kongen drømmer. Originalt romantisk Drama i een Act opføres på Det Kgl. Teater 14.2. og udkommer 23.2.
Rejse til Tyskland (Breitenburg, Hamburg, Weimar, Jena, Dresden, Berlin) 23.5.- 3.8.
Chr. 8. lykønsker HCA på 25-årsdagen for hans ankomst til København 5.9.
Nye Eventyr. Anden Samling udkommer 21.12.
1845
Lykkens Blomst. Eventyr-Comedie i to Acter opføres første gang på Det Kgl. Teater 16.2. og udkommer i bogform 22.2.
Den nye Barselstue. Originalt Lystspil i een Act opføres første gang på Det Kgl. Teater 26.3.; udkommer først i bogform 13.4.1850.
Nye Eventyr. Tredie Samling udkommer 7.4.
Rejse til Tyskland, Østrig, Italien, Frankrig, Schweiz 31.10.1845-14.10.1846.
1846
Modtager den Preussiske røde Ørns Ridderorden, 3. klasse, februar.
Hr. Rasmussen. Originalt Lystspil i to Acter opføres 19.3. første og eneste gang på Det Kgl. Teater.
Liden Kirsten, originalt, romantisk Syngestykke i een Act opføres første gang på Det Kgl. Teater 12.5. og udkommer samme dag.
HCA udnævnes til Ridder af Dannebrog 18.9.
Digte, gamle og nye udkommer 26.12.
1847
Som indledende bind af Gesammelte Werke (Carl B. Lorck, Leipzig) udkommer Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung I-II, HCA’s første officielle selvbiografi i januar-februar.
Nye Eventyr. Andet Bind. Første Samling udkommer 3.4.
Rejse til Tyskland, Holland, England og Skotland 13.5.-23.9.
Ahasverus udkommer 16.12.
1848
HCA udnævnes til ridder af den svenske Nordstjerneorden 17.2.
Nye Eventyr. Andet Bind. Anden Samling udkommer 4.3.
Treårskrigen (første slesvigske krig) bryder ud 23.3.; våbenhvile 1.9.
De to Baronesser. Roman i tre Dele udkommer 25.11.
Kunstens Dannevirke. Forspil ved det kongelige danske Theaters hundredeaars Fest opføres første gang på Det Kgl. Teater 18.12. og udkommer i bogform samme dag.
1849
Brylluppet ved Como-Søen. Opera i tre Acter har premiere på Det Kgl. Teater 29.1. og udkommer i bogform samme dag.
Krigen bryder ud igen 2.4.
En Nat i Roeskilde. Vaudeville-Spøg i een Act opføres på Casino 6.5.; udkommer 7.1.1850.
Rejse til Sverige (Göteborg, Stockholm, Uppsala) 17.5.-15.8.
Eventyr. Med 125 Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen udkommer i 5 hefter i perioden 9.8.18.12.
Meer end Perler og Guld, Eventyr-Comedie i fire Acter opføres på Casino 3.10. og udkommer i bogform 13.10.
1850
Førsteopførelse af Ole Lukøie. Eventyr-Comedie i tre Acter på Casino 1.3. Stykket udkommer i bogform 8.3.
Fredsslutning i Berlin 2.7.
1851
Fædrelandske Vers og Sange under Krigen udkommer 18.2.
I Sverrig udkommer 19.5.
Rejse til Tyskland og Böhmen 24.5.-10.9.
HCA udnævnes til titulær professor 6.10.
Hyldemoer. Phantasiespil i een Act opføres første gang på Casino 1.12. og udkommer i bogform 2.12.
1852
Historier udkommer 5.4.
Rejse til Tyskland, Italien, Schweiz 16.5.-20.7.
Historier. Anden Samling udkommer 30.11.
1853
Nøkken, Opera i een Act opføres første gang på Det Kgl. Teater 12.2. og udkommer i bogform 23.2.
Koleraepidemi udbryder i København i juni.
De to første bind af Samlede Skrifter, indeholdende Improvisatoren, udkommer 7.11.
1854
Rejse til Tyskland, Østrig, Italien 8.5.-5.7.
1855
En Landsbyhistorie. Folke-Skuespil i fem Acter opføres på Casino 17.1. og udkommer 24.1.
Historier. Med 55 Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen udkommer 30.4.
I Maaneskin. Alpescener fra de Tyrolske Bjærge opføres på Casino 2.6.
Rejse til Tyskland og Schweiz 28.6.-30.9.
Mit Livs Eventyr udkommer 19.7.
1856
Rejse til Tyskland 6.6.-8.8.
1857
»At være eller ikke være.« Roman i tre Dele udkommer 20.5.
Rejse til England, Frankrig, Tyskland 30.5.-12.9.
1858
Nye Eventyr og Historier udkommer 2.3.
Nye Eventyr og Historier. Anden Samling udkommer 15.5.
Rejse til Tyskland og Schweiz 15.6.-29.8.
1859
Nye Eventyr og Historier. Tredie Samling udkommer 24.3.
Jyllandsrejse 20.6.-13.9.
Nye Eventyr og Historier. Fjerde Samling udkommer 9.12.
1860
Rejse til Tyskland og Schweiz 26.5.-23.11.
1861
Nye Eventyr og Historier. Anden Række udkommer 2.3.
Rejse til Tyskland, Schweiz, Frankrig, Italien 4.4.-1.9.
Jonas Collin dør 28.8.
Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Anden Samling udkommer 25.11.
1862
Rejse til Tyskland, Schweiz, Frankrig, Spanien, Marokko 23.7.-31.3.1863.
Eventyr og Historier. Med Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen. Første Bind udkommer i tre hefter 7.10, 3.11. og 15.12.
1863
I Spanien udkommer 9.11.
Eventyr og Historier. Med Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen. Andet Bind udkommer i tre hefter 9.2., 10.3. og 30.3.
1864
Anden slesvigske krig bryder ud 1.2. – Dannevirke opgives 5.2.
Paa Langebro, Folkekomedie med Chor og Sange i fire Acter opføres første gang på Casino 9.3. og udkommer i bogform 1.4.
Han er ikke født, originalt Lystspil i to Acter opføres første gang på Det Kgl. Teater 27.4. og udkommer i bogform 10.5.
1865
Da Spanierne var her. Originalt romantisk Lystspil i tre Acter opføres første gang på Det Kgl. Teater 6.4. og udkommer i bogform 24.4.
Rejse til Sverige (Stockholm, Uppsala) 14.9.-13.10.
Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Tredie Samling udkommer 17.11.
1866
Rejse til Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Spanien, Portugal 31.1.-9.9.
Nye Eventyr og Historier. Anden Række. Fjerde Samling udkommer 11.12.
1867
Rejse til Tyskland, Frankrig (Verdensudstillingen i Paris 1867), Schweiz 11.4.-7.6.
HCA udnævnes til etatsråd 26.5.
Rejse til Tyskland og Frankrig 1.9.-.30.9.
HCA udnævnes til æresborger i Odense 6.12.
Kjendte og glemte Digte (1823-1867) udkommer 12.12.
Operaen Kong Sauls 2. og 3. akt trykkes i Fra danske Forfattere. Digte og Skizzer udgivne af Christian Richardt (december).
1868
Rejse til Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Schweiz 21.4.-4.7.
Et Besøg i Portugal 1866 udkommer i Samlede Skrifter, bind 28, 19.11.
Dryaden. Et Eventyr fra Udstillingstiden i Paris 1867 udkommer 5.12.
I Vetturinens Vogn. Forspil til en paatænkt Romerfest her hjemme trykkes i Figaro (december).
1869
I Illustreret Tidende offentliggøres 11.7. første del af en afhandling om HCA’s eventyr, skrevet af Georg Brandes. Anden del bringes 18.7.
HCA udnævnes til kommandør af Dannebrog (2. grad) 6.9.
Rejse til Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Belgien 10.9.-11.3.1870.
Tre nye Eventyr og Historier udkommer 17.12.
1870
Lykke-Peer udkommer 11.11.
1871
Rejse til Sverige og Norge 25.6.-31.8.
HCA modtager kommandørkorset af den norske Olavs-orden 4.10.
1872
Rejse til Tyskland, Østrig, Italien 12.4.-13.6.
HCA meget syg (november-december).
Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Anden Samling udkommer 23.11.
1873
Rejse til Tyskland og Schweiz 14.4.-28.7.
1874
HCA udnævnes til konferensråd 2.4.
1875
HCA udnævnes 1.4. til kommandør af Dannebrog, 1. grad.
HCA modtager fra Hertugen af Sachsen-Weimar ordenen som kommandør af Den hvide Falk 2.5.
HCA dør på familien Melchiors landsted Rolighed 4.8. Begraves 11.8. fra Vor Frue Kirke.