Om sitet

Om hcandersen.dk – hvem, hvordan og hvilke vilkår?

Hcandersen.dk er udarbejdet af fagfolk fra H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet. Grundlaget er de 18 trykte bind, der udkom under hovedtitlen ANDERSEN. H.C. Andersens samlede værker. De blev fra 2003 til 2007 udgivet af et hold ledet af Klaus P. Mortensen for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Vilkårene for brug af teksterne på hcandersen.dk beskrives her. Brug af cookies beskrives her.

Nedenfor beskrives de faglige aspekter af det materiale, der findes på hcandersen.dk.

Få en rundtur på 2½ minut

18 binds-udgaven

Det videnskabelige grundlag

ANDERSEN-udgaven i 18 bind er en videnskabelig tekstkritisk udgave, der beskriver principperne for tekstetableringen. Disse principper vil blive udgivet på hcandersen.dk. Vi vil også gøre rede for de fejl, vi har fundet i den trykte udgave og rettet i den digitaliserede version. Desuden beskrives de ændringer, der måtte foretages som følge af skiftet fra det trykte format til de digitale formater.
Sproglig Modernisering

Den sproglige modernisering

H.C. Andersens eventyr og historier er på dette website gjort tilgængelige i en nænsomt moderniseret version. Den sproglige modernisering er foretaget af Andrea Steengaard fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab med Finn Gredal-Jensen som tilsynsførende. Principperne for den sproglige modernisering beskriver de i et PDF-dokument, der downloades ved at klikke her.
Det er blot anden gang at eventyr og historier moderniseret på systematisk vis. Sidste systematiske sproglige modernisering blev foretaget af Estrid Dal i 5 binds-udgaven Samlede eventyr og historier. Mindeudgave, illustreret af danske kunstnere 1837-1974. Den udkom ved 100-året for H.C. Andersens død i 1975.
Illustrationerne

Illustrationer fra Museum Odenses samlinger

Over 20 eventyr og historier ledsages af illustrationer. Der er anvendt scanninger af originaler, som befinder sig i Museum Odenses samlinger. De fleste originaler har indgået i trykte illustrerede eventyrudgaver. Nogle illustrationer er ikke udgivet på tryk og enkelte offentliggøres her for første gang. Nyd bl.a. Dronning Margrethes akvareller fra 1986 til “Hyrdinden og skorstensfejeren” eller dvæl ved Oskar Klevers illustrationer af “Dryaden”, “De røde sko”, “Klokkedybet” og “Ole Lukøje”. Illustrationerne er udvalgt af Lotte M.A. Nielsen. Hun har skrevet mere om spændvidden og profilen hos seks markante kunstnere i online-udstillingen “En verden af Billeder”.

Den engelske Oversættelse

Den engelske oversættelse

H.C. Andersens eventyr og historier er ofte oversat til engelsk, men resultatet har tit ladet meget tilbage at ønske. Derfor bad Syddansk Universitet den herboende brite John Irons om at oversætte alle eventyr og historier til engelsk. The Fairy Tales and Stories of Hans Christian Andersen blev i oktober 2022 udgivet på websitet https://hca.sdu.dk/tales.
John arbejdede nært sammen med to forskere fra H.C. Andersen Centret, Jacob Bøggild og Mads Sohl Jessen. John modtog i 2024 H.C. Andersen-Prisen for sin oversættelse.
Oversættelsen udgives med licensen: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. En kommerciel brug er ikke tilladt uden forudgående tilladelse.