H.C. Andersen

Af Digte

1.

Til Henriete T–

Med et Exemplar af Paludan-Müllers Amor og Psyche

De gjætter vel, hvorfor det skeer,

Jeg sender dette Stykke.

Hver Gang jeg Henriette seer,

Saa tænker jeg paa Psyche.

2.

Til min Ven H. P., da han blev forlovet

I et Exemplar af mine Eventyr

Ja Du, min Ven! er en Lykkens Fyr!

Du kjender et smukkere Eventyr,

End jeg kan skrive og trykke:

Kjærligheds Lykke!

3.

Til Henriette T– paa hendes Fødselsdag

Med en Vexel paa en ny Roman, jeg har under Arbeide

Regn til denne Dags Presenter

Min Vexel paa: »de to Studenter

En ny Roman, som jeg kun kjender.

Snart skal den kysse Deres Hænder!

Kan jeg den ikke Skjønhed give,

Jeg vil dog, den skal Skjønheds blive!

4.

Paa Slottet Chillon

I Nærheden af Vevay, paa en lille Klippe i Genfersøen, ligger det gamle Slot, i hvis dybe Fængsel Bonnivard smægtede, lænket til Muren. Mellem de utallige Navne, her ere indgravede, staaer ogsaa Byrons. Stedet er blevet udødeligt ved hans smukke Digt: The Prisoner of Chillon. 1833 den 23. August var jeg der; de Følelser, som da opfyldte mig, ere svagt antydede i følgende Strophe, jeg nedskrev paa Stedet.

Vilde Fjelde, speilklar Sø,

Skummelt Slot paa Klippe-Ø,

Jeg hos Eder drømmer Trende,

Frihed, Byron og om hende.

Aanden kun, ei Blodet hæver

Os til Adel, Hvermand veed!

Konger døe, men Frihed lever,

Frihed, Kunst og Kjærlighed.

Af Digte

Først kendte tryk i Nytaarsgave fra danske Digtere, december 1835 med årstallet 1836 på titelbladet, under deloverskriften »1. Bagateller«. BFN 272-275

488
Henriete T–måske Henriette Thyberg.
Amor og PsycheFr. Paludan-Müller Amor og Psyche, lyrisk Drama, 1834.
H. P.forfatteren H.P. Holst.
Vexelveksel, egentlig pengeanvisning, gældsbrev.
ny Roman, jeg har under Arbeidehentydning til H.C. Andersens roman O. T., der udkom 21. april 1836 (BFN 292).
Presentergaver.
de to StudenterH.C. Andersens arbejdstitel på O. T.
489
Slottet Chillonmiddelalderborg ved Genèvesøen (Lac Léman) tæt ved Montreux.
Vevayschweizisk by i kantonen Vaud.
Bonnivardschweizeren F. de Bonivard sad fængslet i slottet Chillon fra 1530-1536 for at have deltaget i Genèves oprør mod hertugen Karl 3. af  Savoyen.
smægtedetørstede.
Byrons … The Prisoner of ChillonG.G. Byrons sonnet fra 1816 (dansk Fangen i Chillon, 1842).
1833 den 23. August var jeg derH.C. Andersen opholdt sig ved Genèvesøen (Lac Léman) fra 22. til 23. august på turen fra Genève over Lausanne og Neuchâtel til Le Locle.
Trendetre.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

Til Henriete T– Til min Ven H. P., da han blev forlovet Til Henriette T– paa hendes Fødselsdag Paa Slottet Chillon

Del

[Sassy_Social_Share]