H.C. Andersen

Balletpersonalets Hilsen til Fru J. L. Heiberg, den 5te April 1853

Mel. Maritanas Sang.

Velkommen i sin Hal Dig byder

Den yngste af de Söstre ni.

Thi Kjærlighed og Poesi,

Igjennem Dandsens Tone lyder:

See Vaarens Blomst udfolder sig

Med Sundhedsglöd paa dine Kinder!

En Krands af venlige Kjærminder

:|: I Rythmers Leg vi flette Dig. :|:

Blandt Alfers lyse Regioner

I Laurens Ly, din Vugge stod

Og gjerne rörer sig din Fod

Alt til de velbekjendte Toner.

Musiken Dig paa Armen bar,

Nu kan Du selv en Lyra stemme,

Men dog, Du aldrig vil forglemme

:|: Den Melodie, Du dandset har. :|:

Saa mangt et Billed for vort Öie

Fremtryller Du ved Ordets Magt

Og i dit stumme Spil er lagt

En Toneverden fra det Höie;

Men hvor Du end os förer hen

Blandt Nordens Iis, til Sydens Dale,

Dit Ord er Sang, din Dands er Tale,

:|: Geniet fölger Dig som Ven. :|:

En Guddom skjærmer dine Dage

Paa Kunstens farefulde Vei

Og ströer den med Forglemmigei

Naar glad og stolt Du seer tilbage.

Dog bliv hos os en liden Stund

Og lyt til Alfechorets Stemme;

»At Du vor Musa ei vil glemme,«

:|: Vi gjerne höre af din Mund. :|:

Balletpersonalets Hilsen til Fru J. L. Heiberg, den 5te April 1853

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 626

204
5te April 1853Johanne Luise Heibergs første optræden på Det Kgl. Teater efter længere tids alvorlig sygdom var 30. marts 1853 i rollen som Therese i hendes egen vaudeville En Sommeraften. 5. april var den fjerde af de i alt 8 opførelser.
Maritanas Sangfra de franske forfattere Dumanoir og Dennerys lystspil Don César de Bazan, 1844 (dansk Don Cæsar de Bazan, 1846), opført første gang på Det Kgl. Teater 1846 med Heiberg i rollen som gadesangersken Maritana.
Den yngste af de Söstre niaf de ni muser er den yngste Polyhymnia, som bl.a. er dansens muse.
Laurenslaurbærtræets.
Alt tiltil.
Lyra(græsk) lyre; strengeinstrument fra oldtidens Grækenland; her symbol for digtekunsten.

Del

[Sassy_Social_Share]