H.C. Andersen

Cantate afsjungen ved Comtesse Marie Moltkes Confirmation i Bregentved Capel den 8de Juni 1844

Efter Examinationen

CHORAL

Foran Daaben Englen staaer,

Kysser Barnets Hjerte,

Knoppen bliver Blomst i Vaar,

Veed hvad Englen lærte:

Pagt med Gud;

Hvert hans Bud,

Hvert hans Tilsagn, Livet,

Er i Pagten givet.

Om Alverdens Lykke brast,

Troen er den Klippe

Hvor Guds Haand os holder fast

Om end Alle slippe.

Tro i Pagt,

Stor i Magt,

Ei hans Ord henviftes,

Aldrig han omskiftes.

Efter Løftets Aflæggelse

HYMNE

Lov og Priis Dig, Fader milde!

Fra Dit Væsen Naadens Kilde

Strømmed’ i den Unges Bryst.

O! lad Kildens rene Vande

Sig med hendes Væsen blande,

Bære hen mod Himlens Kyst.

Hun er Din, o Frelser kjære!

Korsets Tegn hun Dig til Ære

Over Bryst og Ansigt bar!

Hun har Dig bekjendt herinde,

Hun skal saligt Dig gjenfinde,

Som Du os forjætted’ har.

Aabn da Himlen over hende!

Aanden ned med Bud Du sende!

Indvie selv Dit Barn, Guds Søn!

Du velsigner – Sjælen tier,

Hører Himlens Melodier,

Synker ned i salig Bøn.

Til Slutningen

Baaden glider stille fra Land

Bort fra den friske Barndoms-Strand;

Gud er med!

Hans Engel sidder ved Roret!

Lyt o Sjæl! – Engle-Sang

Toner hist fra Himmel-Vang:

Gud er med!

Roligt fremad Hjertet mon see,

Hvad der Dig baader bedst vil skee!

Gud er med!

Lad komme Heden og Stormen!

Frygt kun ei – der er Fred:

Gud, Alkjærlighed er med!

Gud er med!

Far med Fred da paa Havet ud;

Hver Bølge røres af Din Gud!

Far med Fred!

Ban hendes Veie Alfader!

Far med Fred! – Far med Fred!

Gud – Alkjærlighed er med!

Gud er med!

Amen.

Cantate afsjungen ved Comtesse Marie Moltkes Confirmation i Bregentved Capel den 8de Juni 1844

Først kendte tryk: lejlighedstryk. Ifølge Arne Majvang Haslev og Frøslev Sognes Historie, bind 2, 1972, s. 196, fremgår det, at teksten enkelte steder er blevet ændret: »Til Maria Moltkes konfirmation 8. juni 1844 i Bregentved Slotskapel havde H. C. Andersen skrevet en kantate, men den blev forandret noget uden H. C. Andersens vidende, idet han var i udlandet; lidt mindre flaut er det dog nok blevet, skriver grevinde Marie Moltke«. BFN 447

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

76,31Himlens Kyst. < Himlens Kyst
76
Marie (Moltkes)Maria.
Bregentved Capelslotskapel fra 1735 på lensgreve A.W. Moltkes herregård Bregentved ved Haslev.
Examinationenoverhøringen af konfirmanden.
77
Korsets Tegn … Ansigt bar!jf. indledningen til dåbsritualet »Modtag det hellige korses tegn både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus«.
forjætted’lovet, givet løfte om.
Aanden ned … Guds Søn!ifølge kristen dogmatik skænkes man helligånden i dåben.
(Himmel-)Vangmark.
baadergavner, hjælper.
Far (med Fred)drag af sted.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

Efter Examinationen Efter Løftets Aflæggelse Til Slutningen

Del

[Sassy_Social_Share]