H.C. Andersen

Den siette januar 1857

Mel: »Vi Sømænd gjør ei mange Ord!«

1

Naar Sneen har bredt Julebord

Og Nytaars-Nyet tændes,

Sangfuglen da faaer Hjerte-Ord,

Hvis Dyb og Sandhed kjendes,

Fra Øiet straaler Tanken klar,

Igjen et Aar er vundet,

Den kjære, sjette Januar,

Er os paa ny oprundet.

2

Fra Fødselsdag til Fødselsdag

Er kun et Fjed i Tiden,

Ved hvert et Fjed, sving Glædens Flag,

»Fremad!« det er vor Viden.

Hvem Gud har kjær, han giver Aar,

Og Høstens gyldne Dage,

Og ungt den Ældres Hjerte slaaer,

Glad skuer han tilbage.

3

Alt vexler her med hvert vort Fjed,

Den Lærdom giver Livet,

Men det som groer i Kjærlighed,

Blev Varigheden givet;

Det gjennem Vintertiden groer,

Ind i en evig Sommer,

Og Horizonten voxer stor,

Thi større Kredsen kommer!

4

Du Børn og Børnebørn kan see

Dig jublende omringe,

De Roser i din Vintersnee,

De Klokker, som kan klinge,

Og synge høit, o, bliv endnu

En Stund hos Dine Kjære!

Vi flyve fremad –! hver, som Du,

Med Dig, hos Dig, vi være.

Den siette Januar 1857

Først kendte tryk: lejlighedstryk. Førstetrykket har ikke kunnet lokaliseres, hvorfor digtet her gengives efter manuskript (Odense Bys Museer/H.C. Andersens Hus inventarnummer HCA/1986/201). Sunget ved Jonas Collins 81-års fødselsdag, 6. januar 1857. På forsiden af manuskriptet er skrevet – angiveligt af A.L. Drewsen – »Den siette Januar 1857«. BFN 1057 angiver titlen »Til Jonas Collin (paa hans Fødselsdag)«.

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

298,2Ord!« < Ord!
298,122 < 2.
298,16»Fremad!« < Fremad!«
298
Vi Sømænd … Ordførstelinje af vise fra J.C. Todes komedie Søeofficererne, eller Dyd og Ære paa Prøve, 1782, opført første gang på Det Kgl. Teater 1783; vandremelodi tillagt A.-E.-M. Grétry.
(Nytaars-)Nyetegentlig om nymånen, når den viser sig første gang.
Fjedskridt.
Børn og BørnebørnJonas Collins havde fem børn og 14 børnebørn.

Del

[Sassy_Social_Share]