H.C. Andersen

Et Sørgebudskab gjennem Landet lød:

»Kong FREDERIK DEN SYVENDE er død!«

Lyd Sørgesang ud over Thyras Vold!

Et Konge-Hjerte brast i Danmarks Skjold,

Et Hjerte, sendt af Gud til Folk og Land,

Meer Dansk end Kongen var der ingen Mand!

Fra Hedenold og til vor Fremgang nu

Har Ingen elsket Danmark meer end Du!

Du er for Verden Kongemagtens Tolk,

I Kjærlighed velsignet af et Folk.

Tak for dit Hjertelag, Alt, hvad Du gav!

Taknemlighed nu græder ved Din Grav.

Først kendte tryk i Dagbladet, nr. 271, 18. november 1863. BFN 870

346
Thyras VoldDannevirke.
Hedenoldden fjerne (hedenske) oldtid.

Del

[Sassy_Social_Share]