H.C. Andersen

Faderen, Vennen Geheimeraad Jonas Collin, den 18 Februar 1851

Mel. Der er et Land, dets Sted er höit mod Norden.

Med Seirens Grönt Soldaterne hjemdrage,

En Jubel gjennem hele Danmark gaaer,

Og sindrigt, smukt, just mellem disse Dage

Det være maa, din Hæders Festdag staaer;

Du ogsaa ærligt kjæmped’ for det Sande,

Alt Godt og Herligt tjente Du saa tro,

Velsignet er rundtom i Kongens Lande

Din Virken i Halvtredsindstyve Aar.

Din Daad er gjemt i Frugter der vil trives,

Dit Navn det staaer i Slægters Kjærlighed,

Men ingen Kjærlighed dog större gives

Til dig, end den, Du i vort Hjerte veed;

Vi, dine Nærmeste, vi Lykkelige,

Som dagligt see Dig, dagligt staae Dig nær.

Tæl os, som Sjæle i dit Hjerte-Rige,

Saa inderligt vi holde af Dig hver.

See med os mange Aar det Foraars-Grönne,

Der opad Muren groer til Spurvens Ly,

Hör med os Fredens Klokker for det Skjönne,

Pluk Frugter af det Gode i det Ny.

Med Seiers Blomst staaer Thyras »Vang og Vænge,«

Du ogsaa, Oldefader, evig ung;

Du leve med os, leve for os længe,

Hurra! da er os ingen Sorg for tung!

Faderen, Vennen Geheimeraad Jonas Collin, den 18 Februar 1851

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 579

155
18 Februar 1851Jonas Collins 50-års-jubilæum; efter landmålereksamen i 1800 udnævntes han 1801 til kopist i finanssekretariatet.
Der er et Land … Nordenførstelinjen af C.J. Boye »Sang for danske« fra sørgespillet Svend Grathe, 1825, med musik af C.E.F. Weyse, 1826.
Soldaterne hjemdragesoldaterne vendte hjem 2.-20. februar, og i den forbindelse var der store festligheder i København.
Thyras »Vang og Vænge,«Danmark; jf. L.O. Koks vise »Om Tyre Danebod«, udgivet af Peder Syv i 1695, melodi af P.E. Rasmussen fra 1811; førstelinjen lyder: »Danmark, deilig Vang og Vænge«.

Del

[Sassy_Social_Share]