H.C. Andersen

† Henriette Wulff

(Paa Dampskibet »Austria«, den 13de Septbr.)

I det brændende Skib, paa det rullende Hav,

I Rædsler, som ei vi udholde at høre,

Har Du lidt, har Du endt, har Du fundet din Grav,

Dødsmaaden og Kampen naae aldrig vort Øre!

Du dristige, kraftfulde Sjæl, Du Dig holdt

I et skrøbeligt Legem; høit stod Du i Vrimlen,

Og aldrig dit ildfulde Hjerte blev koldt;

Her Faa kun forstod Dig, men Flere i Himlen!

Du var mig en Søster deeltagende stærk,

Min Sjæl holdt Du oppe, naar Verden mig traadte,

Du kjendte, forstod mig, og det er dit Værk,

At tit jeg ei sank, naar synke jeg maatte.

Det Falske, det Tomme, det Bjældeklangs Smaa

Har Hobens Beskyttelse, bæres af Strømmen,

Dens Løb ei forandres –, Skumbølgerne gaae,

Og Jordlivet gaaer, – det er endt snart, som Drømmen!

Farvel min Veninde fra Barndommens Aar!

Du var mig meer god, end jeg det fortjente,

Nu har Du stridt ud –; hos en Broder Du staaer,

Med hvem alt paa Jorden Dig Længsel foreente.

Din Kiste blev Havet, det rullende Hav,

Og Indskriften over Dig staaer i vort Hjerte,

Din Sjæl er i Himlen, der Herren Dig gav

Lyksalighed tifold for Dødsstundens Smerte.

I det brændende Skib, paa det rullende Hav,

I Rædsler, som ei vi udholde at høre,

Har Du lidt, har Du endt, har Du fundet din Grav,

Dødsmaaden og Kampen naae aldrig vort Øre!

† Henriette Wulff (Paa Dampskibet »Austria«, den 13de Septbr.)

Først kendte tryk i Dagbladet, nr. 249, 22. oktober 1858. BFN 777

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

307,3brændende Skib, < brændende Skib.
307
Dampskibet »Austria«, den 13de Septbr.H.C. Andersens nære veninde Henriette Wulff, datter af admiral P.F. Wulff, som gæstfrit åbnede sit hjem for den unge H.C. Andersen i latinskoletiden (fra 26. oktober 1822 til 19. april 1827), omkom ved en skibsbrand på vej fra Hamborg til New York; af skibets 560 passagerer overlevede kun 90. H.C. Andersen fik først underretning om ulykken 7. oktober.
Du var mig en SøsterHenriette Wulff var en af H.C. Andersens mest fortrolige venner lige fra ungdommen.
en Broder Du staaerformentlig hentydning til Henriettes lillebror Christian Wulff, der døde af gul feber i Amerika to år tidligere (jf. side 294).

Del

[Sassy_Social_Share]