H.C. Andersen

Jonas Collin

En kraftig Villie og et Hjerte, stort

Og varmt for alt det Herlige og Rette,

Fik Du af Gud. Du har din Gjerning gjort,

Den paa din Grav som Monument vi sætte.

Dit danske Sind var ei af mange Ord,

I Stilhed virked’ Du; nu bølger Sæden.

Tak for det meget Gode! vidt det groer,

Mens Du som Christen vandred’ ind til Glæden.

Paa Hjemmets Arne Ilden brændte ud,

Nu sidder Sorg i Sammenholdets Stue.

Din Længsel bar i Jesus Dig til Gud.

– En Haandfuld Aske her – hist Livsens Lue.

Faderen, Vennen Geheimeraad Jonas Collin, den 18 Februar 1851

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 579

155
18 Februar 1851Jonas Collins 50-års-jubilæum; efter landmålereksamen i 1800 udnævntes han 1801 til kopist i finanssekretariatet.
Der er et Land … Nordenførstelinjen af C.J. Boye »Sang for danske« fra sørgespillet Svend Grathe, 1825, med musik af C.E.F. Weyse, 1826.
Soldaterne hjemdragesoldaterne vendte hjem 2.-20. februar, og i den forbindelse var der store festligheder i København.
Thyras »Vang og Vænge,«Danmark; jf. L.O. Koks vise »Om Tyre Danebod«, udgivet af Peder Syv i 1695, melodi af P.E. Rasmussen fra 1811; førstelinjen lyder: »Danmark, deilig Vang og Vænge«.

† Jonas Collin

Først kendte tryk i Dagbladet, nr. 203, 2. september 1861. BFN 827

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

330,4af Gud. < af Gud
330
Jonas CollinJonas Collin døde 28. august 1861.
(Hjemmets) Arneegentlig åbent ildsted.

Del

[Sassy_Social_Share]