H.C. Andersen

Nytaars-Aften 1850

Endnu en Sang i dette Aar,

Snart har det selv udsjunget,

Men det har sjunget: Dansken slaaer,

Saa det i Verden runged’.

I Slægter lyde skal det Qvad,

Hvad Landsoldaten kunde

Ved Idsted og ved Frederiksstad

Foruden ved Midsunde.

Tak gamle Aar, flyv fri og let!

Hvad vil din Broder bringe?

– Det Øie lee, som før har grædt,

Og Fredens Harper klinge!

Fædrelandske Vers og Sange under Krigen, 1851

Samlingen udkom 18. februar 1851. BFN 580

158
Udgivne samledesyv af samlingens i alt fjorten sange og vers havde været trykt i Fædrelandet i perioden 31. marts 1848 til 10. februar 1851.
de Saarede … Efterladteher sigtes til de sårede samt de efterladte til de faldne fra Treårskrigen, 1848-1850, krigen slutede kort efter nytår.

»For Danmark!«

Først kendte tryk i Fædrelandet, nr. 86, 31. marts 1848, under titlen »Slagsang for de Danske« (BFN 535). Optaget i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. Sidstnævnte udgave følges her.

Afvigelser i den her optrykte tekst i forhold til førstetrykket

1592: stor < stor, | 4: Strid < Strid, | 7: Vor Herre < Vor Herre | bedste < Bedste | 11: Kjæmpe-Grav < Kæmpe-Grav | 12: gav < gav, | 18: af Krøniken vi saae: < i gamle Bøger staae, | 19: faae. < faae, | efter femte strofe optræder endnu en strofe: Vi skærme skal den danske Vold! / »Fra Danmark lyner Tordenskjold!« / Som han, hver stande kjæk og bold, / For Danmark!
159
Lidtillid, fortrøstning.
Vaabenvåbenskjold.
Krøniken … styrke faaei den middelalderlige versroman Dværgekongen Lavrin udgivet første gang på dansk 1588 lyder vers 312: »tolff mandz krafft war i belthet innæ« (tolv mands kraft var i bæltet inde); bl.a. udgivet i Danske Folkebøger, bd. 6, 1925.

Den Frivillige

Først kendte tryk i Fædrelandet, nr. 108, 21. april 1848, til melodien »Jeg priser ei Stormænd, thi der er jo nok« (BFN 536); findes også som udateret lejlighedstryk fra samme år. Optaget i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. Sidstnævnte udgave følges her.

Afvigelser i den her optrykte tekst i forhold til førstetrykket

160[i førstetrykket er sidste verslinje uden gentagelsestegnene :|:] | 2: melodiangivelse: Saa kjæmped de Helte. < »Jeg priser ei Stormænd, thi der er jo nok.« | 4: andre < Andre | 5: retfærdig, < retfærdig | 6: Seiren. < Seiren! | 8: plukket. < plukket; | 10: sukket. < sukket! | 12: rokke < rokker | Villie. < Villie, | 13: slaae vi alle < staae vi Alle | 14: Lilie. < Lillie! | 15: stærk, og < stærk, | 16: vil, < vil | 17: din Tanke < Din Tanke, | 18: du din < Du Din | lide. < lide! | 19: Jeg < jeg | 20: Leiren. < Leiren! | 22: Seiren. < Seiren!
160
Saa kjæmped de Helte»Saa kæmped de Helte af anden April«, førstelinje af Gottsche Hans Olsens Sang i Anledning af 2 April 1801, til en melodi af F. Kunzen fra 1796.

Herregaards-Skytterne

Først kendte tryk i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. BFN 581

161
Med Gud for Konge og Fædrelandjf. ordene fra Frederik 7.s proklamation ved indledningen af treårskrigen: »Soldater! / Hele det Danske Folks Øie er henvendt paa Eder! Et skjønt Hverv er Eder overdraget: at kjæmpe for den retfærdige Sag. / Eders Konge er overbeviist om, at denne Følelse besjæler Eder Alle. / Saa antager da Eders Konges Løsen: / Med Gud! for Konge og Fødeland! / og Kongens og Folkets Velsignelse følger Eder! / Christiansborg Slot, den 27de Marts 1848. / Frederik R.«.
Holger Danskesagnhelt, som oprindeligt optræder i den middelalderlige sagnkreds omkring Karl den Store og hans helte under navnet Ogier le Danois. Han indføres i dansk litteratur med den danske bearbejdelse af den norske Karlamagnús saga (1250) fra 1480 og Christiern Pedersens oversættelser af Karl Magnus-krønike og Kong Olger Danskes Krønike, begge 1534. I 1800-tallet bliver han symbol på den nationale kampånd, der vækkes af sin dvale i farens stund.

»Fremad!«

Først kendte tryk i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. BFN 582

162
Danmark, deiligst Vang og Vængeførstelinje af L.O. Koks vise »Om Tyre Danebod«, udgivet af Peder Syv i 1695, melodi af P.E. Rasmussen fra 1811.

Matrosen

Først kendte tryk i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. BFN 583

Nytaars-Aften 1848

Først kendte tryk i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. BFN 584

»Danmark, mit Fædreland«

Først kendte tryk i Fædrelandet, nr. 54, 5. marts 1850 (BFN 563). Optaget i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. Sidstnævnte udgave følges her.

Afvigelser i den her optrykte tekst i forhold til førstetrykket

1651: titel: »Danmark, mit Fædreland« < Danmark, mit Fædreland! | 14: Strand, < Strand | 16: Gud gav os den – Gud giv < Gud giv | 26: Du Land < Danmark | 33: Dig elsker jeg! – < Min Kjærlighed!
165
End (høres)endnu.
Plovjernet Guldhorn finderhentydning til Oehlenschlägers romance »Guldhornene«, Digte, 1803, om fundet og tyveriet af de to guldhorn.

Soldatens Sang til Dannebrog

Først kendte tryk i Fædrelandet, nr. 95, 25. april 1849 (BFN 550). Optaget i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. Sidstnævnte udgave følges her.

Afvigelser i den her optrykte tekst i forhold til førstetrykket

1676: Du < du | 8: hos < i | 17: Jorden! < Jorden.
167
Dannebrog … Seierifølge sanget faldt Dannebrog ned fra himlen under slaget ved Lyndanise i det nuværende Estland 15. juni 1219 i forbindelse med Valdemar 2. Sejrs korstog mod venderne; senere tider har peget på, at miraklet skulle være sket i 1208, da Valdemar ledede et korstog mod hedningene ved Viljandi, ligeledes i det nuværende Estland.
VaabenetDanmarks riges våbenskjold.

† Oberst Læssøe

Først kendte tryk i Fædrelandet, nr. 175, 31. juli 1850 (BFN 568). Optaget i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. Sidstnævnte udgave følges her.

168
Hans Liv var saa ungtLæssøe blev dræbt i Treårskrigen under Slaget ved Isted, 25. juli 1850, 38 år gammel.

Til Landsoldaten

Først kendte tryk i Fædrelandet, nr. 234, 8. oktober 1850 (BFN 569). Optaget i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. Sidstnævnte udgave følges her.

Afvigelser i den her optrykte tekst i forhold til førstetrykket

1691: titel: Til Landsoldaten < Landsoldaten!
169
signevelsigne.

Ved Juletræet (Danske Krigeres Juleaften i Byen Slesvig) 1850

Først kendte tryk i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. BFN 585

170
Danmark deiligst Vang og Vængeførstelinje af L.O. Koks vise »Om Tyre Danebod«, udgivet af Peder Syv i 1695, melodi af P.E. Rasmussen fra 1811.
Forpostfremskudt vagtstilling.
Slienfjord ved Slesvig, som indgik i Danmarks sydlige grænseværn fra Dannevirke over Østervolden til Eckernförde Bugt.

Nytaars-Aften 1850

Først kendte tryk i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. BFN 586

171
IdstedSlaget ved Isted 25. juli 1850, som de danske tropper vandt.
Midsundeangrebet på den danske stilling ved landsbyen Mysunde 12. september 1850 blev tilbagevist.

Landsoldatens Hjemkomst

Først kendte tryk i Fædrelandet, nr. 34, 10. februar 1851, og som lejlighedstryk samme dato (BFN 578). Optaget i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. Sidstnævnte udgave følges her.

Afvigelser i den her optrykte tekst i forhold til førstetrykket

1724: Huus og til Huus < Hus og til Hus | 15: udholdt < udholdt,

Hilsen af norske og svenske Frivillige, som deeltoge i Kampen de to første Krigsaar

Først kendte tryk i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. BFN 587

173
norske og svenske … Krigsaari alt 135 norske og 260 svenske frivillige meldte sig til kampene.
Hvor herligt er mit Fødelandden norske forfatter S.O. Wolffs fædrelandssang fra 1822, med musik af L.M. Ibsen.
(sat … Led) i Lavepå (sin rette) plads.
Løver mellem Hjerter springehentydning til Danmarks riges våbenskjold.

Nytaars-Aften 1850

Først kendte tryk i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. BFN 586

171
IdstedSlaget ved Isted 25. juli 1850, som de danske tropper vandt.
Midsundeangrebet på den danske stilling ved landsbyen Mysunde 12. september 1850 blev tilbagevist.

Del

[Sassy_Social_Share]