H.C. Andersen

Runerne, et Digt i Anledning af Deres Höifyrstelige Durchlauchtigheder Prinds Christian af Glücksborgs og Prindsesse Louise af Hessen-Cassels höie Formæling den 26de Mai 1842

CHOR

Klinger, I Harper og Cymbler!

SANG

Der ligger et Slot i Danmark med Hegn af Rosentræer,

I Maanskin leged’ ved disse den lette Alfehær;

Den allersmukkeste Rose de kyssed’ paa Mund og Kind,

Usynlige Runer da voxte i alle Blade ind.

CHOR

Klinger, I Harper og Cymbler!

SANG

To Börn af kongelig Stamme de nævned’, de for Dem bad,

De Tvendes hele Historie blev een paa hvert et Blad.

Den læstes i Morgenröden af Alfernes hele Hær,

En Rose er et Mysterie! hvad læste hver især!

CHOR

Klinger, I Harper og Cymbler!

SOLO

Hun dandser i Barne-Rækken

Som Sylphiden svævende let!

Hun læser i Bogen ved Bækken,

Den risler derom en Sonet!

Hun er den kjærligste Datter,

Saa smuk og saa hjertensgod,

Eet Rosenblad ikke omfatter

Saa herligt et Rosen-Blod!

QVARTET

See der, som en kjæk Ungarer,

Saa kraftig, saa slank og saa skjön,

Paa Gangeren lystigt Han farer,

Man seer det er en Fyrste-Sön!

TERZET

Hun smiler og svinger med Klædet,

Han er hendes Barndoms Ven,

Hendes Fryd ham tidt har glædet,

Hun hans Sorg har deelt igjen!

SANG

Igjennem Kirken höit Orglet runger,

Rört hun sin Daabs-Pagt gjentager der;

Ei hun veed hvad Droslen udenfor sjunger,

Tanken er hos Cherubernes Hær.

Gud alene raader for Lykken!

Ved Rhinen under de grönne Ranker

Sidder ved Bogen en Fyrste-Sön,

Til Rosen i Danmark flyve hans Tanker,

Ned til ham flyve Tanker i Lön!

Gud alene raader for Lykken.

QVINTET

Kjærlighed! Du Hjertet bringer

Hele Paradisets Lyst!

Kjærlighed! paa dine Vinger

Flyve vi til Himlens Kyst!

SANG

(Mel.: Hr. Peder kasted’ Runer.)

Paa Rosens Blade Runerne de skreve,

Ved Alfers Uskyldskys de Runer bleve!

Nu Droslen slaaer i Birken,

Den hilser paa de To,

Som vandre hjem fra Kirken

Livsglade, fyldt med Tro!

Gud med Dem! bede hvert et Hjerte,

I hver Fryd, under hver en Smerte:

Gud med Dem!

O læs dog de Blade til Ende.

Siig, hvad skal skee?

»Sin Skjæbne Ingen tör kjende,

Ingen i Fremtiden see!«

CHOR

Klinger, I Harper og Cymbler!

SANG

Vi Alfer ere saa glade! vi dandse saa jublende hver!

Der ligger et Slot i Danmark med Hegn af Rosentræer,

I deiligt Solskin her sidder det Brudepar ungt og smukt,

Vi bringe dem Havens Blomster og Træets bedste Frugt!

CHOR

Klinger, I Harper og Cymbler!

Runerne, et Digt i Anledning af Deres Höifyrstelige Durchlauchtigheder Prinds Christian af Glücksborgs og Prindsesse Louise af Hessen-Cassels Höie Formæling den 26de Mai 1842

Først kendte tryk: lejlighedstryk, musikken af H. Rung. BFN 419

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

49,14Angivelsen Sang suppleres, findes ikke i forlægget
49
Durchlauchtighed(er)højhed; brugt som ærestitel til (tyske) fyrster.
Prinds Christian af Glücksborg(s)den senere kong Christian 9.
Formælingvielse.
Cymblermusikinstrument fra antikken, bestående af to små bækkener, der slås imod hinanden.
Slot i Danmark med Hegn af Rosentræerlystslottet Rosenborg i Kongens Have i København, opført 1606-1634.
Sylphide(n)sylfide; kvindelig ånd, der menes at bo i luften; spinkel, yndefuld kvinde.
Sonetdigt bestående af 14 verslinjer på hver 11 stavelser, opdelt i to kvartetter a fire verslinjer og to terzetter a tre verslinjer.
50
Daabs-Pagtden pagt, der indgås med Gud i dåben, og som bekræftes i konfirmationen.
Cherub(ernes)kerub; englelignende væsen, som ifølge Det Gamle Testamente står vagt om Gud og Paradisets Have.
Sidder ved Bogenlæser, studerer.
i Lönskjult, hemmeligt.
Hr. Peder kasted’ Runersang fra H. Hertz’ tragedie Svend Dyrings Huus, I,8, 1837, med musik af H. Rung.
(Droslen) slaaersynger.

Del

[Sassy_Social_Share]