H.C. Andersen

Sang ved Fest-Ballet i Casino

Den 9 Februar 1860

Mel.: »Vi Sømænd gjør ei mange Ord.«

Naar Bøgen staaer med fryndset Blad

Og Gjøgen os forkynder,

At man skal leve længe, glad,

Alt da med Sang begynder;

Ved Vintertiden, kold og trang,

Ei Fuglene meer qvæde,

Dog jo, een Fugl har altid Sang,

Den Fugl er: skyldfri Glæde.

Den bliver og den synger glad,

Om selv Sneestorme true,

Den synger jublende sit Qvad

I riig og fattig Stue;

Der strømmer deiligt Solskin ind,

Det løfter vore Tanker

Og fylder os med Ungdoms Sind,

Saa Hjertet livligt banker.

Hvor »skyldfri Glæde« flyver ind,

Der flyver Sang fra Tunge,

Et godt Humeur, et muntert Sind

Gjør, at vi blive unge!

Kom Par ved Par, en saadan Krands

Et det, et Bal skal binde;

For gammel Ingen er til Dands,

Naar man har Ungdom inde.

Husk, Glædens Sang, som lyder her,

Ei just ved Gry forsvinder,

Nei, den ved Sundheds Morgenskjær

Naaer Fattigbarnets Kinder;

Ja, Sundhed faaer vort eget Sind,

Og er Tilfredshed givet,

Da synge vi, trods Veir og Vind:

O, deiligt er dog Livet!

Det svinder som et Barne-Smiil,

Som Dug en varm Skjærsommer,

Henflyver, som den snare Piil,

Og her det ei gjenkommer.

Thi føl dets Flugt, dets Vingeslag,

Lad Dig Minuttet bære,

Da Fuglens Sang paa Vintrens Dag

Dig Sommer-Sang vil være!

Sang ved Fest-Ballet i Casino. Den 9 Februar 1860

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 803

318
Casinoteater og forlystelsesetablissement i Amaliegade i København, åbnet 1848 (nedlagt 1939).
9 Februar 1860i H.C. Andersens almanak for denne dato skriver han: »Festbal i Casino, Overskud for Børnehospitalet; jeg var een af Indbyderne«.
Vi Sømænd … Ordførstelinje af vise fra J.C. Todes komedie Søeofficererne, eller Dyd og Ære paa Prøve, 1782, opført første gang på Det Kgl. Teater 1783; vandremelodi tillagt A.-E.M. Grétry.
qvædesynge.
Grydaggry.
319
snarehurtige.
Thi (føl)derfor.

Del

[Sassy_Social_Share]