H.C. Andersen

Sang ved Hans Majestæt Kongens Ankomst i det Kongelige Theater den 8de October 1856

Blandt Nordens Lande Danmark er en Have,

Saa frodig frisk med dybe blanke Söer;

Om Oldtids Stordaad mæle Kjæmpegrave,

Og Nutid selv har Klang, som aldrig döer;

Ved Meiselslag, ved Skjaldes Sang vi kjendes,

Ved Folkets Sammenhold, Soldatens Mod;

I Kjærlighed er Styrke, den ei endes,

Her, den i Drot og Folk har samme Rod.

Det löfter Sindet: her er godt her hjemme!

»Danmark og Dansk,« de Ord er som Musik!

O Konge, Du vil alt det Godes Fremme,

Hvo er meer dansk, end Du Kong Frederik!

God Gjerning gjör saa lykkelig tilmode,

I den Tilfredsheds skjönne Roser groe!

Velsignelse der er i alt det Gode,

Velsignelse i Sammenhold og Tro!

Paa Festens Dag klart straaler Blus og Kerte,

Ja Glædens Ild – og Øiet har just den,

Livs-Sundhed gjennemströmme rigt Dit Hjerte,

Til det den ringe Mand saa trygt gaaer hen.

Gud glæde, styrke Dig i Alvors Dage,

Gud lönne Dig i Villiens gode Færd.

Gid Du see Danmarks Herlighed tiltage;

Og Korn og Blomster slynges om hvert Sværd!

Sang ved Hans Majestæt Kongens Ankomst i det Kongelige Theater den 8de October 1856

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 758

295
8de October 1856kong Frederik 7. havde fødselsdag 6. oktober, og i den anledning opførtes en festforestillig på Det Kgl. Teater, måske Bournonvilles ballet »La Ventana«, der havde urpremiere på Det Kgl. Teater på kongens fødselsdag.
Drotkonge, hersker.
Hvohvem.
Kertestearin- el. vokslys.

Del

[Sassy_Social_Share]