H.C. Andersen

Psalme

Som Bladet der fra Træet falder,

Saa er mit Jordliv, ikke meer!

Jeg er beredt naar Du mig kalder,

Gud, Du som heelt mit Hjerte seer,

Veed al min Brøst, hvad i mig boer,

Og min Fortrøstning dog saa stor.

Gjør Smerten kort i min Forvandling,

Forund mig Barnets hele Mod,

Du dømme Tanke, dømme Handling

I Naade kjærlig, fadergod.

Ryst bort min Angst! kun dig jeg see!

I Jesu-Navn, din Villie skee!

Psalme

Først kendte tryk i Dansk Kirketidende, bind 8, nr. 414, 11. september 1853.

BFN 631

212
al min Brøstalle mine fejl, mangler, brister.

Del

[Sassy_Social_Share]