H.C. Andersen

Til Dands og til Glæde, lystigt afsted!

Til Dands og til Glæde, lystigt afsted!

Som Pudsenmager er Nissen med.

Jeg er hos Folket det gode Humeur,

Samt Troskab til Hjemmet, der aldrig døer.

See, hvilken Skare i Høitids Pragt,

Rundt om fra Danmark den gamle Dragt,

En festlig Bouquet af det hele Folk,

Og jeg, den Mindste, blev Skarens Tolk.

Vort Rige det er det ældste dog,

Med Heltetid, selv før Dannebrog.

Hiin Heltetid af Skjaldene priist

Staaer gjenfødt, har Landsoldaten beviist.

I Snillet er Ungdom, det vil bestaae;

– Det gamle Danmark vil ei forgaae!

Det holder sammen og Folket med,

Vor Herre vil ikke, det skeer Fortræd.

– Med Kløver og Humle, med Korn og Frugt,

Staaer hele Landet velsignet smukt;

See Freden er draget i Landet ind,

Den være i Hjerte, den være i Sind!

Gud skjænke Danmark en Fremtid riig,

Der er dens mægtigste Fortid liig!

Vi holde sammen med muntert Sind,

Som nu, da vi dandse vort Carneval ind!

Til Dands og til Glæde, lystigt afsted!

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved kunstnerkarnevalet i Casino 1852. BFN 605

192
Pudsenmageren, der spiller andre et puds; oprindelig taskenspiller, komediant.

Del

[Sassy_Social_Share]