H.C. Andersen

† Ved den lille Gerda Collins Død

Til hendes sørgende Forældre

Den lange Nat I skifteviis tilsammen

Sad hos det søde Barn I misted’ nys,

Med Bøn til Gud I skjærmed om Livs-Flammen,

Der neppe udholdt selv en Moders Kys.

Hun fløi fra Eder bort en Foraars-Morgen,

Den friske Barne-Sjæl til Himlen steeg;

Men hvor hun leged’ her, der boer nu Sorgen,

Husk hendes Jordliv var en Uskylds-Leeg!

Nu faae vi Sommer, Solskin, Roser røde,

Opstandelse forkynder Blomst og Straa,

Og hun – for hende Jordens Smerter döde,

Hun fulgte: »Kommer hid til mig I Smaa!«

Græd kun, det mildner Sorgen, gjør den stille.

Skjøndt aldrig grædes Smerten ganske ud,

Men Troen voxer, – Mod I finde ville,

I deelte Eders bedste Skat med Gud!

† Ved den lille Gerda Collins Død.

Til hendes sørgende Forældre

Først kendte tryk i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, tillæg til nr. 95, 21. april 1845. BFN 473

88
Gerda Collin(s)Edvard og Henriette Oline Collins datter, der døde 17. april 1845, 4 år gammel.
Kommer hid til mig I Smaa!jf. Markus 10,14 og Lukas 18,16.

Del

[Sassy_Social_Share]