H.C. Andersen

† Adam Holst

Du, dine Forældres Glæde,

Saa ung, saa kjærlig og tro,

Er svøbt i Dødens Klæde,

Indviet Gravens Ro.

O, det er saa tungt at miste

Hvad Hjertet klynger sig ved!

Alt brast, om ikke vi vidste,

Gud er Alkjærlighed!

Til ham i det evige Rige

Din Sjæl har styret sin Flugt;

For Lyset der, uden Lige,

Vort Øie her er lukt!

Men vi skal det see og kjende,

Livsaligt samles igjen!

I Toner og Taarer vi sende

Farvel vor unge Ven!

† Adam Holst

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved Adam Holsts begravelse 15. april 1859. BFN 788

311
dine Forældres … ungAdam Holst, der var eneste søn af Amalie og H.P. Holst, døde blot 21 (el. 22) år gammel.

Del

[Sassy_Social_Share]