H.C. Andersen

Af Skjærmbræts-Billeder

3.

Det syge Hjerte

Kjære Piger! vil I vide

Hvorfor jeg er syg og mat?

Ak, her i min venstre Side

Er det ikke rigtig fat,

Snart det synker, snart det stiger,

Det er ei i godt Humør –

Tag det dog, I kjære Piger,

Ellers troer jeg reent jeg døer!!!

4.

Trøst

Hvad er vort Liv fra Vuggen til vor Baare?

– Et Sandkorn under Tidens Bølgehav.

Men husk: »til Perler bliver hver en Taare,

Naar Græsset bølger paa den glemte Grav

Af Skjærmbræts-Billeder

Først kendte tryk i Kjøbenhavns-Posten, nr. 133, 21. august 1829. BFN 40-41

52
Skjærmbræt(s-Billeder)fritstående (dekoreret) plade brugt som afskærmning mod fx nysgerrige blikke, træk, varme el. stærkt lys.
til Perler … Gravmåske hentydning til opfattelsen, at perler betyder tårer, som kan føres tilbage til drømmelæren Astrampsychus fra 2. århundrede f.Kr., udgivet i Paris 1603.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

Det syge Hjerte Trøst

Del

[Sassy_Social_Share]