H.C. Andersen

Alt skifter om paa Tidens Bud

Alt skifter om paa Tidens Bud,

Alt kommer og forsvinder,

»Den gamle Gaard« er slettet ud,

Staaer kun i »gamle Minder«.

Alt skifter om paa Tidens Bud

Først kendte tryk i Folkekalender for Danmark 1862, der udkom december 1861, under en illustration af familien Collins gård (bindingsværksbygning) i Bredgade 4 i København, hvor familien boede fra 1802 til 1838, over hvilken der står: »Den Gaard i Bredgade, som i en Aarrække beboedes af Geheimeraad Collin«. BFN 834

332
gamle Minderhentydning til den danske forfatter A.N. de Saint-Aubains roman Krøniker fra Christian den Andens Tid, udgivet under pseudonymet Carl Bernhard 1847, i hvilken han på de allerførste sider skildrer den collinske gård.

Del

[Sassy_Social_Share]