H.C. Andersen

Aphorismer af forskjellige Digtere1

Lichtenberg

Ere vi ikke allerede eengang opstandne fra Døden? – Jo, sandeligt! Vi ere opstandne fra en Tilstand, i hvilken vi vidste endnu mindre om vor nuværende, end vi i vor nuværende vide om den tilkommende. Ligesom vor Tilstand før vi fik Liv forholder sig til den nuværende, forholder den nuværende sig igjen til den tilkommende.

Mange store Værker ere saa tomme, at de ikke kunne betragtes som Bøger, men blot som Futteral.

Dersom Prygl lod sig skrive, skrev engang en Fader til sin Søn, saa skulde Du læse dette Brev med Ryggen, Din Æsel!

Det var vist Umagen værdt, engang at fremstille (Damernes) Bagtalen ved Caffe-Bordet, som et Kortenspil, hvor altid den ene stikker den anden.

Naar En udfører noget slet, som man ventede vilde være blevet godt udført, siger man: »nu, det kunde jeg ogsaa have gjort!« – Vi have kun faa Talemaader, der forraade saamegen Beskedenhed.

Jean Paul

Paa Tiden, paa et evigt Jeg i os, paa et evigt Du over os, maae vi haabe.

Uskyldighed! kun naar Du ikke kjender Dig selv, saaledes som den barnlige, er Du en; men Din Bevidsthed om Dig selv, er Din Død.

Bag Solene hist, dreie sig Sole i det uendelige Blaae; deres af vort Menneske-Øie endnu aldrig seete Straaler, fløi alt i Aar-Tusinder ned imod vor lille Jord, men naaede den ikke; og Du, o store, evige Gud, neppe aabne vi Aandens lille, svage Øie, saa straaler Du klart derind, Du, Aandernes og Solenes Skaber!

L. Börne

Ethvert Slag af vort Hjerte, slaaer os en Vunde, og Livet vilde være en evig Forbløden, dersom ikke Digtekunsten var.

En Kjæmpe er kun to Gange saa stor som en Dverg, og enhver Dverg er en halv Kjæmpe.

Oversatte og meddeelte af H. C. Andersen.

1

Oversatte og meddeelte af H. C. Andersen.

Aphorismer af forskjellige Digtere

Trykt første gang i Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, bind 2, nr. 2, 28. april 1830. BFN 87

272
Aphorisme(r)oprindelig antik litterær genre, hvor lærdom overleveres i fyndig uargumenteret stil; siden med moraliserende og filosofisk indhold.
LichtenbergGeorg Christoph Lichtenberg (1742-1799), tysk litterat, fysiker og filosof.
Ere vi ikke … tilkommende»Sind wir nicht schon einmal auferstanden? Gewiß, aus einem Zustande, in welchem wir weniger von dem gegenwärtigen wußten, als wir in dem gegenwärtigen von dem zukünftigen wissen. Wie sich unser voriger Zustand zu dem jetzigen verhält, so der jetzige zum künftigen«; fra Georg Christoph Lichtenberg’s vermischte Schriften, bind 1, 1800, s. 163-164.
Mange store Værker … Futteral»Das Werkchen ist bey aller seiner Dicke so leer, daß man es fast für kein Buch, sondern für ein Futteral halten sollte (...)«; fra Georg Christoph Lichtenberg’s vermischte Schriften, bind 2, 1801, s. 361.
Futteralfoderal, hylster.
Dersom Prygl … Æsel»Wenn sich Prügel schreiben ließen, schrieb einmal ein Vater an seinen Sohn, so solltest du mir gewiß dieses mit dem Rücken lesen, Spitzbube!«; fra Georg Christoph Lichtenberg’s vermischte Schriften, bind 2, 1801, s. 365.
Det var vist Umagen værdt … anden»Es wäre wohl der Mühe werth einmal das Verläumden beym Caffeetisch als ein Kartenspiel vorzustellen, wo immer einer den andern sticht(...)«; fra Georg Christoph Lichtenberg’s vermischte Schriften, bind 2, 1801, s. 414.
Naar En udfører … Beskedenhed»Wenn Jemand etwas schlecht macht, das man gut erwartete, so sagt man: nun ja, so kann ich auch. Es gibt wenige Redensarten, die so viel Bescheidenheit verrathen«; fra Georg Christoph Lichtenberg’s vermischte Schriften, bind 2, 1801, s. 429.
273
Jean Paulpseudonym for Johann Paul Freidrich Richter (1763-1825), tysk digter.
Paa Tiden … haabe»Auf die Zeit, auf ein ewiges Ich in uns, auf ein ewiges Du über uns müssen wir hoffen«; fra Jean Paul »Protektorium für den Herausgeber« i Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana, 1800, der udkom som et vedhæng til første del af Titan, 1800; her citeret efter Jean Paul’s sämmtliche Werke, bind 30, 1827, s. 33.
Uskyldighed … Din Død»Unschuld, nur, wenn du dich nicht kennst, wie die kindliche, dann bist du eine; aber dein Bewußtsein ist dein Tod«; fra Jean Paul Flegeljahre. Ein Biographie, bind 3, 1804, s. 61-62.
Bag Solene … Skaber»Hinter den Sonnen ruhen Sonnen im lezten Blau, ihr fremder Strahl fliegt seit Jahrtausenden auf dem Wege zur kleinen Erde, aber er kommt nicht an. O du sanfter, naher Gott, kaum thut ja der Menschengeist sein kleines, junges Aug auf, so strahlst du schon hinein, o Sonne der Sonnen und Geister!« fra Jean Paul Flegeljahre. Ein Biographie, bind 1, 1804, s. 108.
L. BörneLudwig Börne (1786-1837), tysk forfatter.
Ethvert Slag … Digtekunsten var»Jeder Schlag des Herzens schlägt uns eine Wunde, und das Leben wäre ein Ewiges Verbluten, wenn nicht die Dichtkunst wäre«; fra Ludwig Börne Denkrede auf Jean Paul, 1825, s. 4.
Vundesår.
En Kjæmpe … Kjæmpe»Ein Riese ist nur zweimal so groß als ein Zwerg, und jeder Zwerg ist ein halber Riese«; fra Ludwig Börne »Über den Umgang mit Menschen«, Gesammelte Schriften von Ludwig Börne, bind 3, 2. oplag, 1835, s. 239. Teksten er skrevet i 1824, men tilsyneladende først trykt i Gesammelte Schriften von Ludwig Börne, 1829-1832, hvor den sammen med en række andre tekster bringes under overskriften »Vermischte Aufsätze«.

Del

[Sassy_Social_Share]