H.C. Andersen
Fra Dagbladet 1856

Berigtigelse af en fejl i Mit Livs Eventyr

I »mit Livs Eventyr«, Side 479, findes Følgende: »I April om Aftenen kom Efterretningen om, at Skjærtorsdag var Linieskibet »Christian den Ottende« sprunget i Luften med Besætning; Folk vare i Theatret, Rygtet naaede herind« osv.

I denne Meddelelse er en Feil. Det var Efterretningen om Slaget ved Slesvig og ikke om Linieskibets Ulykke, der paa denne Maade kom mig til Kundskab, og som den her givne Skildring slutter sig til. Jeg har saaledes fra en Tid, jeg gjemmer som en eensartet lang Lidelsens Stund, forvexlet to af dens tungeste Begivenheder, der begge hos mig fremkaldte samme Stemning; og idet jeg gik ud fra denne til et lysere Punkt: min Glæde over et frelst Menneskeliv, har jeg i de indledende Ord begaaet ovennævnte historiske Feil, der iøvrigt ligger saa nær, at de Fleste strax ville kunne opdage og rette den.

Undskyldeligt er det vist, at i et Arbeide af det Omfang som »mit Livs Eventyr« kan findes Feil, og en saadan er unægtelig den her fremhævede; denne og endnu et Par Urigtigheder, saa ubetydelige, at de neppe her behøve at udpeges, havde jeg tænkt paa at rette i en tilkommende ny Udgave; men da jeg i den sidste Tid er af Flere, paa den mest indtrængende Maade, bleven mindet om hiin historiske Forvexling i en Bog, der ikke hører til de opdigtede, men til dem, hvori Sandheden skal tale, saa tør jeg ikke længere udsætte at gjøre denne Berigtigelse.

Berigtigelse af en fejl i Mit Livs Eventyr

Trykt første gang uden titel i Dagbladet, nr. 30, 5. februar 1856. BFN 756

507
»mit Livs Eventyr«Mit Livs Eventyr (BFN 745) udkom den 19. juli 1855; et deloplag udgjorde bind 21 og 22 af Samlede Skrifter.
Linieskibet »Christian den Ottende« … BesætningTreårskrigen eller 1. Slesvigske Krig (1848-1851), borgerkrig og konflikt mellem de tyske stater og Danmark, der opstod i kølvandet på Februarrevolutionen i Paris i 1848; den 5. april 1849 foretog linjeskibet Christian VIII sammen med andre skibe et mislykket angreb på landbatterierne ved Eckernförde; de to største skibe overgav sig, men Christian VIII og fregatten Gefion gik tabt.
Slaget ved Slesvigtyskernes generobring af Slesvig påskedag den 23. april 1848.

Del

[Sassy_Social_Share]