H.C. Andersen

Billedstormerne

Hensvundne Tid, i Graven lagt,

Reis Dig igjen ved Tonernes Magt!

Til »Vor Frue-Kirke« den vilde Hob

Bruser afsted med Skrig og Raab;

Kirkens Billeder, Glands og Glorie

Er dem en Munke-Løgne-Historie.

Alterbordet og Messebogen

Skal kastes paa Baal i Kirkekrogen;

Alt hvad derinde var Helligt før,

Skal smides udenfor Kirkens Dør.

»Paven i Rom og hans Voxlys – sluk ud!

Riv isønder hver malet Klud!

Santa Madonna med sølvhvid Lilie

Skal styrtes ned! – Det er Folke-Villie.

Hurra! hu! ha! – Til Vor Frue-Kirke!

Med Øxer og Ild kan man Laasene dirke!«

– De storme derind. Hvilken døvende Larm!

Alt Røgen slaaer ud fra Vinduets Karm;

Det buldrer, som hørte man Afgrundens Sang;

Men gjennem den bryder Orgelklang.

Og klart ved Ildens glødende Skjer

De see – hvo er det, som sidder der?

En Munk i sin Kutte; de høre ham spille

Saa blødt, saa deiligt, som Ord fra Gud.

– Rundt om bliver stille!

Engles Sang er i Orgelet lagt;

Hvilken stor, unævnelig Magt!

Som en Moders Kys paa Barnets Mund,

Nu svulmende i den samme Stund

Som Doms-Basunen ved de Dødes Blund:

Ora pro nobis,

Santa Maria!

Ora pro nobis!

Da bryder i Raab den vilde Hob:

»Det er Djævelens List! Det er Munke-Værk!

Lad Flammerne være hans Messesærk

Beggryden gløder, Orgelet brænder.

Hør nu Trompeten og Kjedeltrommen.

Den vilde Hob holder lystigt Dommen!

»Hurra! hu, ha!«

Hensvundne Tid, i Graven lagt,

Ved Tonerne til Liv gjenvakt,

Svind hen igjen ved Tonernes Magt!

(Et lignende Sagn, fra Zwinglis Tid, er givet af Schweitzer-Digteren Hagenbach i et Digt: »Organisten«.)

Billedstormerne

Først kendte tryk i Illustreret Tidende, nr. 802, 7. februar 1875. BFN 1042

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

439,20Organisten«.) < Organisten«.
438
Vor Frue-Kirkeunder billedstormen tredje juledag 1530 ødelagdes alle billeder, tavler og sidealtre i Vor Frue Kirke.
Santa Madonna … Lilieden hellige Jomfru Maria afbildes ofte med en hvid lilje, som symboliserer hendes uskyld og renhed.
Alt (Røgen)allerede.
hvohvem.
439
Doms-Basuneni Johannes’ Åbenbaring får de syv engle, der står foran Gud, basuner, som de på skift blæser i og på den måde nedkalder de ødelæggelser, som er led i dommedag; jf. Johannes’ Åbenbaring 8-9 og 11,15 ff.
Ora … pro nobis(latin) bed for os, Sankt Maria, bed for os.
Messesærkmesseskjorte.
Beggrydentjæregryden (brugt som led i afstraffelse).
Kjedeltrommenkedeltrommen; pauken.
Zwinglis Tidden schweiziske reformator Ulrich Zwingli var i starten af 1500-tallet leder af reformationsbevægelsen i Zürich.
Hagenbachkirkehistorikeren K.R. Hagenbachs digt har ikke kunnet lokaliseres.

Del

[Sassy_Social_Share]