H.C. Andersen

Bøndernes og Fiskernes Sang til Kongen

Den 18de September 1841.

Mel. Vift stolt paa Codans Bølge.

Du, Konge! vil modtage

Selv fattig Mand, som Gjæst!

I Uger og i Dage

Vi tænkte paa Din Fest.

Det glæded’ os saa saare

At see Dig karsk og glad;

O, tidt ved Plov og Aare

Vi for vor Konge bad!

En Sang paa Fødselsdagen

Vi synge ved Dit Slot;

Dog Visen gjør ei Sagen,

Den er, det menes godt.

Saaledes Du den tage,

Og kiærligt huske vil:

I Uger og i Dage

Vi glæded’ os dertil!

Indøvet har vi Sangen,

At ret den kunde gaae,

Og Krands og Flag paa Stangen,

Ja, det vi selv bandt paa!

Det skal saaledes sige

Vor Glæde ved Din Fest.

Gud skjærme Danmarks Rige

Og ham, som vil det bedst!

Bøndernes og Fiskernes Sang til Kongen.

Den 18de September 1841

Først kendte tryk: lejlighedstryk, afsunget ved Sorgenfri Slot. BFN 403

39
18de September 1841kong Christian 8.s 55-års fødselsdag.
Vift stolt paa Codans Bølgeførstelinje af B.S. Ingemanns digt »Til Dannebroge« fra Julegave. En Samling af Digte, 1816; melodi af D.V.R. Bay, 1817.
karsksund, glad.

Del

[Sassy_Social_Share]