H.C. Andersen
Fra Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder. Ny Samling 1869

Brev til P. Hjort

Velbaarne Hr. Professor!

For den Velvillie, der lyser ud af Deres Brev til mig, bringer jeg Dem min Tak!

Ærbødigst

H. C. Andersen.

Til
Hr. Prof. P. Hjort, R. a. D.

Brev til P. Hjort

Trykt første gang i Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder skrevne gjennem en lang Række År til P. Hjort og nu udgivne med biografiske og litterærhistoriske Anmærkninger af Modtageren. Ny Samling, der udkom i august 1869 med følgende indledning: »Anmrk. At heller ikke Hr. Etatsraad Andersens Vrede var så slem, som hidsige Tunger vilde gjøre den til, viser Efterstående. Af mit Postscriptum til »Udvalg &c.« sendte jeg strax et Exemplar til denne Digter, ledsaget af et Brev, og modtog derpå efterstående, vel korte men dog uvrede, Svar:«. BFN 987

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

529,2Kjøbenhavn < »Kjøbenhavn
529
P. HjortPeder Hjort (1793-1871), dansk kritiker og sprogforsker, fra 1822 lektor ved akademiet i Sorø; titulær professor 1849. Peder Hjorts Udvalg af Breve fra Mænd og Qvinder vakte stor forargelse i samtiden ved sin mangel på diskretion og bragte bl.a. et brev fra Carsten Hauch (1790-1872), der indeholdt negative udtalelser om H.C. Andersens Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829, 1829 (BFN 22).
poetice(latin) poetisk, dvs. med digterisk frihed.
R. a. D.Ridder af Dannebrogordenen; Peder Hjort udnævntes 1840 til ridder af Dannebrogordenen.

Del

[Sassy_Social_Share]