H.C. Andersen

Cantate i Anledning af Hendes Majestæt Dronning Caroline Amalias höie Födselsfest den 28. Juni 1842

CHOR

Et deiligt Skov- og Kornland er mod Nord,

Der Knud og Valdemar bar Konge-Kronen,

Der Tycho Brahe læste Stjernens Ord,

Der Ludvig Holberg tegnede Nationen;

Det hvide Christi Kors i Flaget staaer,

Det vaier stolt med ærefulde Minder;

Mod Bondens Æblehave Bölgen slaaer,

Der lege Börn med friske, sunde Kinder.

Landets Navn er Danmark!

SOLO MED CHOR

Ved Kongens Slot i Skoven der,

Under de duftende, grönne Træer,

Samles en Folkeklynge;

I Luften vaier det danske Flag,

I Dag er det Dronningens Födselsdag,

En Sang for hende vi synge.

»Gud glæde den milde Fyrstinde!«

FIIRSTEMMIG VEXELSANG MED CHOR

Ved Heklas Fod er Sneen smeltet hen,

Et Brudetog til Hest mod Hjemmet vender,

Ömt smiler Bruden til sit Hjertes Ven:

»Vor Lykkes Dag dog hele Landet kjender!

Det er en Fest! den komme tidt igjen!«

Og fromt til Bön hun folder sine Hænder.

»Gud velsigne og glæde vor Dronning!«

Hedt brænder Solen ved Guineas Bugt,

De Sorte ind mod Stranden Baaden sætte,

Fra Fortet flagrer Dannebroge smukt,

Kanoner tordne – hvad betyder dette!

Her er Musik og Sang, og Bröd og Frugt,

De frie Hænder Blomsterkrandse flette.

»Gud velsigne og glæde vor Dronning!«

Fra Hytten ved det aabne Vesterhav

Familien paa Fiskefangst er seilet,

Den gamle Moder pynter Stuen brav,

Hun smiler, som da hendes Husbond beiled’.

Det er en Fest, thi ryger hun med Rav

Og stikker grönne Grene omkring Speilet.

»Gud velsigne og glæde vor Dronning!«

For Gud der Intet skjult i Verden skeer,

Mod Jordens Stöv har han sit Aasyn böiet –!

– En Krone herlig er, et Hjerte meer,

Og dit, o Dronning! straaler Dig af Öiet!

Der er det fattigt Barn din Krone seer,

Just ved at stige ned Du blev ophöiet!

»Gud velsigne og glæde vor Dronning!«

Cantate i anledning af Hendes Majestæt Dronning Caroline Amalias höie Födselsfest den 28. Juni 1842

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved en koncert af musikkonservatoriets elever til musik af J.P.E. Hartmann. BFN 421

53
Amalia(s)Amalie.
Knud og Valdemardanske kongenavne.
Kongens Slot i SkovenEremitageslottet i Dyrehaven ved København.
Vexelsangsang, hvor to el. flere kor el. sangere skiftes til at synge.
Hekla(s)vulkan på Sydisland.
Brudetogbrudepar og bryllupsgæster i optog til el. fra kirken.
Guineas BugtGuineabugten; havbugten ud for Vestafrika.
54
thi (ryger)derfor.
ryger … med Rav(små værdiløse) ravstykker anvendtes som røgelse.
Jordens Stövmenneskene.
Aasynansigt.

Del

[Sassy_Social_Share]