H.C. Andersen

Cantate til Fru Dorothea Melchior den 16. Februar 1871

CHOR

Mens Skyen strøer sin Mandelblomst,

Er Vaaren nu i Atterkomst

Idag vi Mærkesdagen har,

Den kjære sextende Februar.

SOLO

Ifjor stod Festen paa en fremmed Strand,

I Løvens og Fugl Phønix Solskinsland

Iaar er det hjemme,

Hjemmet er bedst,

Her er Hjerternes Fest.

CHOR

Mens Skyen strøer sin Mandelblomst,

Er Vaaren nu i Atterkomst,

Idag vi Mærkesdagen har,

Den kjære sextende Februar.

DUET

En Sol straalte nys,

Bragte hid to Kys,

Dem Moderen kjendte,

To Døttre dem sendte

Over den rullende

Til Hjemmets Ø.

CHOR

En Hustru smykker Huset som en Ranke,

Hun rækker Manden Livets bedste Vin,

Hun styrker og begeistrer tidt hans Tanke,

Hvert Smil af hende bli’er en Rose fin,

Hun deler hver en Hjertets Byrde trolig,

Hun er, hvad Englen for Tobias var,

En ædel Hustru bli’er i hver en Bolig

Den bedste Skat, som Husets Eier har.

En Hustru, som er Moder, er et Hjerte,

Der gyder ud sit friske rige Væld,

Hun kysser bort den hele Ungdoms Smerte,

Hun virker stille til et Riges Held,

Hun aander Tanker ud hvis Frugter gløde

Igjennem Slægter mange, mange Aar,

Sødt Moders Navn i Hustruen skal møde,

En Genius i dem forenet staaer.

Cantate til Fru Dorothea Melchior den 16. Februar 1871

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved Dorothea Melchiors 48-års fødselsdag, med musik af J.A. Hägg; her muligvis gengivet efter et senere, men tilsyneladende identisk tryk fra 1874, idet der på forsiden er anført »(Gjentages den 16. Februar 1874)«; andet tryk har ikke kunnet lokaliseres. BFN 1008

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

419,9mange Aar, < mange Aar
418
Atterkomstgenkomst, tilbagevenden.
en fremmed Strand … SolskinslandDorothea Melchior fejrede sin 47-års fødselsdag under sit ophold i Algier.
Fugl Phønixifølge græsk mytologi en fugl, som efter en vis tid brænder sig selv op, men derpå genopstår af sin egen aske.
To Døttre … SøDorotheas døtre Harriet og Anna befandt sig på Skt. Croix i daværende Dansk Vestindien.
hav.
En Hustru … forenet staaerdisse to sidste strofer har tidligere været trykt som de første to strofer i digtet »En Hustru«, det første af fem »Digte af H. C. Andersen« i Poesie og Prosa, april 1844 (BFN 442; se side 73).
419
Englen for Tobias varærkeengelen Rafael ledsager Tobias på en farlig rejse; jf. den apokryfe Tobits Bog 5-8.
Geniusskytsånd.

Del

[Sassy_Social_Share]