H.C. Andersen

Cantate ved Kammerherre, Baron C. Bille-Brahes og Comtesse Marie-Moltke Bregentveds Bryllup, den 21 Februar 1852

I.

CHOR

Hvor Sneen laae paa Marken nys,

Groe Blomster frem ved Vaarens Kys

Og Fuglene faae Sange.

Der hvor ung Elskovs Sol gaaer op,

Der aabner sig hver Rosenknop,

Saa deilige, saa mange.

Solskin boer i Hjertet inde;

Mand og Qvinde

Med hverandre

Haand i Haand mod Himlen vandre.

II.

SOLO MED CHOR

Qvinden skal forlade Moder, Fader,

Fölge Manden kjærlig, öm og tro;

Hun sit kjære Barndoms Hjem forlader,

For et nyt, hvor der er godt at boe.

Manden hende skjærme og fortjene,

Være hendes Stötte, hendes Held.

Fromt i Gud sig Sjælene forene,

Over dem hans hele Naade-Væld.

EN ENKELT STEMME

Velsign dem Herre!

CHOR

I Guds Himmel beder

To Mödre denne Pagtens Stund for Eder!

»Velsign dem Herre!«

Efter Vielsen

SANG

Mand og Hustru, ved hinandens Side,

Trofast kjærligt vandre nu I frem!

Gud er med, selv hvor I Sorg maa lide,

Gud er med i Eders Lykkes Hjem!

From og elskelig Du staaer som Qvinde,

Ædel han af Hjerte og af Aand,

Livets bedste, rige Deel I vinde,

Til mod Gud I flyve Haand i Haand.

SOLO

Velsignet Pagten være!

CHOR

I Jesu Navn, til Gud vor Faders Ære!

Cantate ved Kammerherre, Baron C. Bille-Brahes og Comtesse Marie-Moltke Bregentveds Bryllup, den 21 Februar 1852

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 604

190
Marie-Moltke Bregentved(s)Maria Moltke, hvis far, lensgreve A.W. Moltke, ejede herregården Bregentved ved Haslev.
Qvinden … öm og trojf. 1. Mosebog 2,24, Matthæusevangeliet 19,5, og Efeserbrevet 5,31.

Del

[Sassy_Social_Share]