H.C. Andersen

Carl Bülow

(Ved hans Grav afsjunget af hans unge Venner)

Du længtes efter Vaar og efter Sommer,

Du sukked’ dybt, – og Vaaren for Dig stod,

Saa skjøn, som aldrig den til Jorden kommer –

Din Bøn blev hørt, derfor Du os forlod.

En sjunken Stad, som Tidens Strømme dølge,

Dig ligger Jorden nu; Du bort Dig svang!

Og Toner stige, svæve over Bølge,

De klinge som Levvel og Afskedssang.

Ja, kun i Veemods skjønne Melodier

Naae til Dig Venners Suk og Taarestrøm.

Alt Guddomskysset Dig til Himlen vier,

Dit Liv paa Jorden var en Ungdoms Drøm.

† Carl Bülow (Ved hans Grav afsjunget af hans unge Venner)

Først kendte tryk i Kjøbenhavnsposten, nr. 46, 23. februar 1835. BFN 262

483
Carl Bülow … unge Vennerstud.jur. Carl v. Büllow døde 24. januar 1835, 23 år gammel.
En sjunken Stad … dølgespiller på beretningen om eventyrriget Atlantis, som hos Platon skildres som en stor ø ud for Gibraltar. I et forsøg på at erobre Hellas (Grækenland) blev atlanterne slået af athenerne, og som straf for deres overmod lod Zeus øen forsvinde i havet.
dølgeskjule.
Alt GuddomskyssetGuddomskysset.

Del

[Sassy_Social_Share]