H.C. Andersen

Christian Winther

(Efter at have læst hans Digtning »Hjortens Flugt«)

Han snitted’ i Træet, – der dufted’

Af Kløver og Bøgens Blad;

Han »Hjorten« jog, – og der klang os

Et dansk udødeligt Qvad!

Det er som den friske Rose,

Det er som den modne Frugt,

Saa rigt, saa sundt og saa lifligt,

Og saa har det Tonernes Flugt!

Christian Winther (Efter at have læst hans Digtning »Hjortens Flugt«)

Først kendte tryk i Fædrelandet, nr. 282, 3. december 1855. BFN 747

290
Hjortens FlugtChristian Winthers store versfortælling Hjortens Flugt udkom 28. november 1855 med 1856 på titelbladet.
snitted’ i Træetjf. afsnittet »Træsnit« i Winthers debut, Digte, 1828, s. 91-154.

Del

[Sassy_Social_Share]