H.C. Andersen

Danmark

Endnu er ei Danmark en Kæmpegrav

Med styrtede Bautastene;

Det er et Træ i det salte Hav,

Med friske og sunde Grene;

Det tør ei fældes og kastes hen:

Gud kan ydmyge, men løfter igjen.

Om Kæmpefugle med voldsom Klo

End søge det Træ at flænge,

Vorherre dog vil, det i Kraft skal groe

Med Blomster og Frugter længe.

Ei Danmark fældes og kastes hen:

Gud er vor Hjælper, vor frelsende Ven!

I Natten lyse nu Stjerneskud

Af unge Hjerter, som briste;

Et lille Folk, i Fortrøstning til Gud

Og sin Ret, holder ud til det Sidste;

I Sammenhold, folkelig Tanke og Tro

Danmark skal seire og blomstrende groe!

Danmark

Først kendte tryk i Dagbladet, nr. 84, 9. april 1864. BFN 878

351
Bautasteneaflange sten, der, stillet på højkant og delvis nedgravet, står som grav- el. mindesten.
tørmå.
Danmark skal seirehentydning til anden slesvigske krig, der begyndte 24. december 1863; 5. februar faldt Dannevirke og kampen om Dybbøl Skanse var forestående.

Del

[Sassy_Social_Share]