H.C. Andersen

Danmark og Kongen, en Sang for Danske

(Afsjungen i Odense, den 28de Januar 1832, til Melodien: »Vift stolt paa Codans Bølge«.)

Vi gamle Danmark prise,

Vor Barndoms Blomsterplet!

Her Barnet sang sin Vise,

Her har vi leet og grædt!

Her Hjertet helst vil være,

Her ved det stolte Hav;

Her fandt det sine Kjære,

Her ønsker det sin Grav!

Med Korn og Bøgegrene,

Tæt ved den sølvblaae Strand,

Med Sagn og Bautastene,

Staaer Du, vort Fødeland!

Ved Kornet Kraften styrkes,

Som blev i Dansken lagt;

Her Videnskaben dyrkes

Med Sandheds Lyst i Pagt!

En Drot vi fik tillige,

For ham er Hjertet Tolk,

En Konge for sit Rige,

En Fader for sit Folk.

Sig Friheds-Træet hæver:

Han planted det som Frøe;

Han for sit Danmark lever,

For ham vil Danmark døe!

Som Drot han trygt tør hvile

Sit Hoved i vort Skjød,

Til ham, som Børn, vi ile,

Han deler hver vor Nød!

O, det er stolt at sige:

»I Danmark er mit Hjem!«

Gud signe Land og Rige,

Som Kongen signer dem!

Danmark og Kongen, en Sang for Danske

Først kendte tryk i Kjøbenhavns-Posten, nr. 28, 30. januar 1832. BFN 179

346
Kongenkong Frederik 6.
28de Januar 1832kong Frederik 6.s 64års fødselsdag.
Vift stolt paa Codans Bølgeførstelinje af B.S. Ingemanns digt »Til Dannebroge« fra Julegave. En Samling af Digte, 1816; melodi af D.V.R. Bay, 1817.
Drotkonge, hersker.
Friheds-Træetsymbol på den politiske frihed, især under den franske revolution.
signevelsigne.

Del

[Sassy_Social_Share]