H.C. Andersen

De danske Qvinder

(Tohundredeaarsfesten den 11. Februar 1859)

Mel.: »Der er et Land, dets Sted er höit mod Norden.«

Den danske Qvinde har fra Oldtids Dage

Med Hjertets Guld sin Hæders Indskrift sat,

Med sine Smykker kjøbte hun tilbage

Dankongen, der laae dybt i Fængsels Nat.

End lyser Troskabs Blusset, Signe tændte,

Det fulgte Egede til Grønlands Iis.

Ja, ædle, store Qvinder Danmark kjendte,

Thi lyde høit de danske Qvinders Priis!

Da Vintren slog sin Bro for Svenskens Skare,

Liigskjorteklædt den nærmed’ sig vor Vold,

De danske Qvinder med paa Volden vare,

Som danske Hjerter i det danske Skjold.

Hvor Borger og Student for »Reden« strede,

Hjalp Qvinden med og hjalp paa mandig Viis;

Ja, da sang Kugler om den gamle Rede,

De slog den Streng: de danske Qvinders Priis!

I Danmark Kornet groer om Kæmpehøie,

En Deel af Holbergs Lune Folket fik,

Af Havet baaret staae skovklædte Høie,

Og Hav og Himmel sees i Qvindens Blik.

Frisk som Skovmærken er den unge Pige,

Og Hjertet blødt og stærkt, paa Havets Viis,

Og Hustruen, et Solskin fra Guds Rige!

Nævn hende først i danske Qvinders Priis!

De danske Qvinder (Tohundredeaarsfesten den 11. Februar 1859)

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved mindefesten i Casino i anledning af tohundredeåret for stormen på København, 11. februar 1659, hvor danskerne nedkæmpede svenskernes angreb. BFN 781

310
Der er et Land … Nordenførstelinjen af C.J. Boye »Sang for danske« fra sørgespillet Svend Grathe, 1825, med musik af C.E.F. Weyse, 1826.
Med sine Smykker … Natformodentlig hentydning til løskøbelsen af Valdemar 2. Sejr, der i 1223 blev taget til fange med sin søn og ført til den vendiske borg Schwerin, hvorfra han i 1226 blev løskøbt for 60.000 (lybske) mark; B.S. Ingemann gengav ligeledes begivenhederne i den historiske roman Valdemar Seier, 1826.
Signehentydning til sagnet om Hagbard og Signe, som kendes fra Saxos Danmarkshistorie, 7. bog, kap. 7, og folkevisen »Hagbard og Signe« (DgF 20). Hagbard elsker og genelskes af sin fjende Sigers datter, Signe, som sværger, at Hagbards dødsdag også skal blive hendes. Da Hagbard pågribes og dømmes til døden, beder han, for at prøve Signes troskab, om, at hans kappe bliver hængt op i galgen, hvorefter Signe lader sig brænde inde.
Egededen norske præst Hans Egede blev på sin 16 år lange mission til Grønland 1721 fulgt af sin hustru, der døde 1735, kort før Egede i 1736 vendte tilbage.
Thi (lyde)derfor.
Da Vintren … danske Skjoldi isvinteren 1658-1659 var isen så tyk i Øresund, at de svenske tropper kunne marchere over sundet.
Liigskjorteklædtnogle af tropperne var iført hvide kapper.
Hvor Borger … Qvinders Priisde svenske tropper indledte stormen på København den 10 og 11. februar 1659; allerede under Københavns belejring, der blev indledt i august 1658, blev borgere, håndværkere og studenter bevæbnet og inddraget i byens forsvar, og kvinderne tog aktivt del.
»Reden«hentydning til Frederik 3.s legendariske ord ved belejringens indledning, da han blev rådet til at flygte til Norge eller Holland: »Jeg vil dø i min rede«.
Viismåde.

Del

[Sassy_Social_Share]