H.C. Andersen

De tvende Grave

(Efter Klopstock)

Hvis er denne Grav?

»Kosciusko’s

Hvis er denne langt friskere her?

»De polske Heltes!«1

Jeg gaaer og jeg samler Blomster,

At strøe paa deres Grave;

Thi de ere faldne for Fædrenelandet.

»Saml ikke!«

Jeg gaaer og jeg planter dem Grædepile

Ved deres Grave,

Thi de ere faldne for Fædrenelandet.

»Plant ikke!«

»Men naar Du kan græde,

(Vandrer,

Vi see i dit Blik,

Nu kan Du det ikke)

Kom da til Graven her

Og græd,

Men græd blodige Taarer,

Thi forgjæves de faldt for Fædrenelandet!«

Hos Klopstock staaer, som bekjendt, Navnene »Roschefoko« og »Kordæ.«

1

Hos Klopstock staaer, som bekjendt, Navnene »Roschefoko« og »Kordæ.«

De tvende Grave

Først kendte tryk i Valkyrien, bind 1, januarhæftet, udkom februar 1832.

BFN 175

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

340,14ikke!« < ikke!
340,15»Men < Men
340
Efter KlopstockH.C. Andersens digt er en gendigtning af F.G. Klopstocks ode »Die beyden Gräber« fra 1793; optrykt i Sämmtliche Werke, bind 2, 1823, under »Oden 1793«.
Kosciusko(’s)den polske general og nationalhelt T. Ko´sciuszko.
Hos Klopstock … »Kordæ.«Hvor H.C. Andersen har »Kosciusko’s« og »De polske Heltes«, har Klopstock »Roschefoko’s« og »Kordä’s Grab«.
Roschefokoden franske filosof F. de La Rochefoucauld.
Kordæden franske adelskvinde og kontrarevolutionær Charlotte Corday d’Armont myrdede J.P. Marat, en af den franske revolutions hovedskikkelser, og blev henrettet få dage efter.

Del

[Sassy_Social_Share]