H.C. Andersen

Den 13. Marts 1868

Mel. »Der er et Land, dets Sted er høit mod Norden«.

Med Billed tæt ved Billed her blev skrevet

De Ord: »Vor Tak!« Du seer den lyser frem

I Øinene hos hver som med Dig leved’.

Ved Dig er Hjemmet end det gamle Hjem;

Her Minderne som Skjønheds Svaner drage

Og dukke sig i Tanke-Vældet ned.

Bliv endnu hos os mange Aar og Dage,

Du er vort Sammenhold, vor Kjærlighed!

Skjøndt fiirsindstyve Vingeslag af Tiden

Omsused’ Dig i Verdens travle Flugt,

Beholdt Du Ungdoms Sind og Sjæle-Viden,

Dit ædle Hjertes Ild blev aldrig slukt.

Op see vi til Dig og »vor Tak« udsjunge,

Ei mange Ord, men Du forstaaer os nok.

»Vor Tak!« saa juble Ældre og de Unge,

»Vor Tak!« saa jubler Børnebørns Flok!

Den 13. Marts 1868

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved Ferdinand Tuteins 80-års fødselsdag. BFN 968

408
Der er et Land … Nordenførstelinjen af C.J. Boye »Sang for danske« fra sørgespillet Svend Grathe, 1825, med musik af C.E.F. Weyse, 1826.
Vor Taktitlen på det tableau, som blev opført ved fødselsdagen; i dagbogen for 13. marts 1868 skriver H.C. Andersen: »gik saa 8 ½ til Consul Tutein der fyldte sit 80 Aar, der var Tableaux: »Vor Tak«, jeg havde skrevet en Sang som blev sjunget eft[er]. V ɔ: Voxkabinet; (deri en Hilsen af Lenormann til H. C. Andersen, Jerichau og Gade). O ɔ: Ole Lukøie. R ɔ: Ruth. T ɔ: Troen. A ɔ: Adelheid, Maleri af Kaulbach. K ɔ: Kjærestefolk, det var nok Jochum og Lisbeth. Tilsidst alle de fremtraadte Personer og Børnene i Gruppe kastede Blomster til gamle Tutein, mens min Sang bagved blev sjunget«.
end (det gamle)endnu.

Del

[Sassy_Social_Share]