H.C. Andersen

Den 25. November 1840

Mel. Danmark deiligst Vang og Vænge etc.

Der omtrent hvor Gaden ender,

Gaden bred og dansk,

Du den gamle Gaard vist kjender,

Bygget op fra spansk

Medens Nytorv var Naturen.

– Gaarden, indelukt af Muren,

Med Altan og Træ, jo ganske

Tyder paa det Spanske!

Döttre voxte op derinde,

Beilere man saae;

Hver tog sin, nu var at finde

Een kun, een som faa!

Hun, den yngste blandt dem Alle

Ret en Fylgie fra Valhalle

Dog langt meer, ei en Gudinde,

O, en jordisk Qvinde!

Det er hende Sangen klinger;

Söstrene, jo, jo!

De flöi bort, som bar de Vinger,

Hun blev Huset tro!

Hvor hun fandt sin Barndoms Lykke

Der hun helst vil boe og bygge;

Slægten ved den yngste Datter

Kaarer Huset atter.

Vel drag ind i Fædrehuset,

I har Maalet naaet!

Vinden har i Træet suset

Og om Lykke spaaet,

Gud til den sin Naade lægge,

Gud velsigne Eder begge.

Gid vi som lyksalig prise

Lind og vor Louise!

Den 25. November 1840

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved Louise Collin og Berent Christoph Wilkens Linds bryllup. BFN 392

35
Danmark, deiligstdeilig Vang og Vængeførstelinje af L.O. Koks vise »Om Tyre Danebod«, udgivet af Peder Syv i 1695, melodi af P.E. Rasmussen fra 1811.
Vangmark.
Vængeindhegnet mark.
gamle GaardJonas Collins gård (bindingsværksbygning) i Bredgade 4 i København, hvor familien Collin boede fra 1802 til 1838, og hvor Louise Collin således voksede op.
Bygget op fra spanskgården i Bredgade 4 skal øjensynligt tidligere havde været en spansk ministers landsted.
Fylgie fra Valhallefylgje fra Valhalla; i nordisk mytologi en kvindelig slægtsbeskytter.

Del

[Sassy_Social_Share]