H.C. Andersen

Den 26de Mai 1867

Fra Vilhelm Tells til Palnatokes Hjem,

Fra Alpelandet med de dybe Søer,

Flyv, Sangfugl, did, hvor Havet løfter frem

Den friske Bøgeskov paa Danmarks Øer!

Der er saa søndagsfestligt denne Dag,

Sølvbryllupsklokkerne i Slottet klinge,

Flyv, Sangfugl, flyv med stærke Vingeslag,

En dybtfølt Sang Du Kongeparret bringe!

Hver Storheds Drøm blev Sandhed underfuld,

Til Kongekrone svulmed’ Brudekrandsen;

Med Hjertets Guld og Kongekroners Guld,

Gaaer Børneflokken frem i Hæders-Glandsen.

Dog ogsaa Prøvelsernes Bølge slog

Mod Kongens Huus, den slog mod Folk og Rige.

Gud holde og udfolde Danebrog,

Det sank fra Himlen – lad i Glands det stige!

Huuslivets Lykke holder Fest i Dag,

Sølvbryllupsklokkerne i Slottet klinge.

Flyv, Sangfugl, flyv med stærke Vingeslag,

Bær frem i Sang, er den end svag og ringe,

Det bedste Ønske, Hjertet bringe kan:

Gud være med i Glæde og i Smerte!

Guds Aasyn lyse over Folk og Land!

Da er der Fryd i Kongeparrets Hjerte.

Locle i Schweiz, den 26de Mai 1867.

Den 26de Mai 1867

Først kendte tryk i Illustreret Tidende, nr. 401, 2. juni 1867. BFN 929

379
26de Mai 1867kong Christian 9.s og dronning Louises sølvbryllup.
Vilhelm Tells til Palnatokes Hjemhenholdsvis Schweiz, hvorfra H.C. Andersen sendte digtet hjem, og Danmark; Wilhelm Tell var en schweizisk nationalhelt, som ifølge sagnet blev dømt til at skyde et æble af sin søns hoved, hvilket blev anledning til den schweiziske frihedskamp; Palnatoke, sagnhelt kendt fra Saxos Danmarkshistorie, var Harald 1. Blåtands hirdmand.
Brudekrandsenden krans, som bruden bærer oven på sløret.
sank fra Himlenifølge sanget faldt Dannebrog ned fra himlen under slaget ved Lyndanise i det nuværende Estland 15. juni 1219 i forbindelse med Valdemar 2. Sejrs korstog mod venderne; senere tider har peget på, at miraklet skulle være sket i 1208, da Valdemar ledede et korstog mod hedningene ved Viljandi, ligeledes i det nuværende Estland.
LocleLe Locle; lille bjergby, hvor H.C. Andersen boede hos urmager Jules Jürgensen fra 14. til 27. maj 1867.

Del

[Sassy_Social_Share]