H.C. Andersen

Den 27de Mai 1845

Mel. »Hvis et godt Raad o. s. v.«

Vaaren gi’er Kys og Alting springer ud,

Alle Smaafugle faae Lyst at bygge Rede;

Mai er en Maaned for Brudgom og Brud,

Hjertet synger: »Herre hör hvorom vi bede!«

:|: Bryllupsfest er paa Blomst og Green,

Og vi – vi feire ogsaa een! :|:

Ikke Byzants, Athen eller Rom

Havde, som Jonstrup, den Blomst som Du sögte,

Der först de skjönne Mai-Tanker kom,

Der var det Huusligheds-Alferne spögte.

:|: Syden har Skjönhed, men hjemme Du saae

Den deiligst i to Öine laae! :|:

Thorvaldsen har skabt saa mangen smuk Amor,

Du har vist Huus for hele dens Familie,

Amor har nu villet takke Dig derfor,

Amor er Amor med hele sin bedste Villie,

:|: Han har Dig skudt med de venlige Ord:

»Sæt Foden under dit eget Bord!« :|:

Det har Du gjort og Hun har gjort det med,

Uden hende var her – ikke Fest i Stuen,

Hun slaaer Öiet ned, men vist paa Tid og Sted,

Vil hun slaae det op og vise hun er Fruen.

:|: Kjæreste Börn I maa drilles saa smaat,

Ellers I faae det altfor godt! :|:

Skibet seiler nu med Maimaaneds-Grönt,

Seil kun I to, paa Lykke tör vi love,

Selv i mörke Dage blev Livet rigt og skjönt,

Regnbuen staaer paa den brusende Vove.

:|: Gid vi see Sölvets og Guldets Glands

Straale fra Eders Myrtekrands. :|:

Den 27de Mai 1845

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved Gottlieb Bindesbøll og Andrea Frederikke Andersens bryllup. BFN 477

93
Hvis et godt Raad o. s. v.»Hvis et godt Raad I følge kan«, førstelinje af »Drikkevise« i syngestykket Ungdom og Galskab eller List over List, omarbejdet 1806 af N.T. Bruun efter J.-N. Bouillys franske forlæg Une folie, 1806, musik af J. du Puy; opført første gang på Det Kgl. Teater 1806.
Byzantssenere Konstantinopel, nu Istanbul.
JonstrupAndrea Andersen blev født i Jonstrup på Sjælland.
Amorden romerske kærlighedsgud, ofte fremstillet som et drengebarn med bue og pil.
Sæt Foden under dit eget Bord!stift familie.
Vovebølge.
Myrtekrandsher om brudekransen, som bruden bærer oven på sløret.

Del

[Sassy_Social_Share]