H.C. Andersen

Den 28de Januar 1832

Mel. Dannevang ved grönne Bred.

Bölgen vugger op og ned

Gjennem Sund og Belte,

Synger Danmarks Deilighed

Og dens tappre Helte,

:|: Synger om sin Bögeskov

Og de danske Qvinder,

Synger Knuds og Christians Lov,

Og om Oldtids Minder. :|:

Danmarks Kraft og Deilighed

Ei fra Hjemmet drager;

Danmarks Lykke, Danmarks Fred

Synger Bondens Ager,

:|: Dem beskjærmer Kongen her,

Mildhed ham forynger,

Kongen er vort Hjerte kjær,

Hjertet ham besynger. :|:

Dybt det slaaer med stærke Slag

I det hele Rige;

Det er Kongens Födsels Dag,

Glædens Dag tillige.

:|: Uden Kunster, uden Bram

Skal vor Sang sig hæve,

Gode Gud, bevar os ham!

Længe Kongen leve! :|:

Den 28de Januar 1832

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 178

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

345,10Oldtids < Oltids
345
28de Januar 1832kong Frederik 6.s 64-års fødselsdag.
Dannevang ved grönne BredB.S. Ingemanns fædrelandssang, »Dannevang med grønne Bred«, 1816, med melodi af C.E.F. Weyse.
Knud(s) og Christian(s)danske kongenavne.
Brampralende el. prangende adfærd.

Del

[Sassy_Social_Share]