H.C. Andersen

Den 3. April 1851

Mel.: »Komm lieber Mai«.

Hvor Kongeaaen skinner imellem Vaarens Grönt,

Det nye Hjem sig reiser saa hyggeligt og skjönt;

Hvor Fjenderne husered’ paa Jydens Pröve-Dag,

Skal Kjerligheden bygge i Ly af Danmarks Flag.

Hinanden ret at eie, hinanden ret forstaae,

I sig at eie Verden, er her Guds Himmel naae,

Det fatte I og föle, saa glad, dog tankefuld!

Gid Myrtens grönne Blade I see, som Sölv og Guld.

Der kommer Alvors Dage, der kommer ogsaa Sorg,

Hold fast, og Gud vil være i Hjerte og i Borg,

Vil styrke, luttre, hæve og holde karsk og fro!

– Men nu – nu herske Glæden! – Velsignet vær I to!

Vor Sang mod Skyen runge ud over Vold og Sund,

Med alle gode Önsker fra Hjertets dybe Grund.

I det vi Skaalen tömme for Brudgom og for Brud,

Det er, som Vaarens Roser i dette Nu sprang ud!

Den 3. April 1851

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved Louise Jacobson og Vilhelm Wolfhagens bryllup. BFN 590

178
Komm lieber MaiC.A. Overbecks vise »Komm, lieber Mai, und mache« fra 1775 (dansk »Kom maj, du søde, milde«) med melodi af Mozart fra 1791.
Hvor Kongeaaen … nye HjemWolfhagen havde i 1847 overtaget hovedgården Østerbygård ved Kongeåens udspring ved Vamdrup.
Jydens Pröve-Dagprøvelserne under Treårskrigen, 1848-1850.
Myrtens grönne Bladebrudekransen, som bruden bærer oven på sløret.
karsksund, glad.

Del

[Sassy_Social_Share]