H.C. Andersen

Den forhexede Elsker

(Nygræsk Folkesang fra Athen)

Flyv, ja flyv I sorte Fugle! reis herfra med Gud;

Men tag Hilsener med Eder til min unge Brud! –

I Athen, der hvor jeg fødtes, saae I Ly og Læ.

I vor Gaard, tæt op til Porten, groer et Æbletræ;

Der i Træets grønne Grene, sid og syng I Smaae!

Hende, som jeg ene elsker, der I sige maae,

Hun mig ei tør vente – ak! jeg veed, hvor hun har grædt.

Da jeg kom fra Hjemmet, blev jeg Slave, siig kun det:

Jeg har ægtet Enkens Datter, Hexens Datterlille,

Hun som Floderne forhexed’, – ei de rinde ville,

Hun som har forhexet Havet, – Skibene staae stille,

Hun, som har fortryllet Brønden, – Vandet vil ei frem, –

Ogsaa mig hun har forhexet, ei jeg seer mit Hjem! –

Vil jeg til det, strax paa Flugten Regn og Snee jeg har,

Vender jeg da om til Hexen, skinner Solen klar.

Den forhexede Elsker

Først kendte tryk i Figaro. Journal for Literatur, Kunst og Musik, bind 1, 6. hæfte, 8. august 1841. BFN 402

38
Nygræsk Folkesang fra Atheni brev af 7. april 1841 til Carsten Hauch gengives en første oversættelse af sangen, før hvilken H.C. Andersen anfører: »En græsk Folke-Sang, der endnu ikke er oversat, har jeg faaet af Dr. Ulrik«; der hentydes til folkesangen »O Xenos« (den fremmede), der også findes under titlen »I Magissa« (heksen, troldkvinden), samt til den tyske arkæolog og professor ved Athens universitet Heinrich Ulrichs.

Del

[Sassy_Social_Share]