H.C. Andersen

Den nye Forening

Den 28de Januar 1829

Mel. Studentersangen: »Elskov som til Jordens Glæde«

Kold og taus Naturen sover

Nu ved Vinter-Gubbens Bryst;

Iisklædt staae de bundne Vover

Om den sneebedækte Kyst;

Men i Kongeborgens Sale

Elskovs Træ med Blomster staaer,

Og i Toppen Haabets Svale

Synger om den glade Vaar.

Stjernerne som Blomster bæve,

Aftenen er reen og klar,

Kun to hvide Skyer svæve,

Det er Knud og Valdemar.

Glad de skue Danmarks Lykke,

Og i Lysets höie Hjem

Lytter fro hver salig Skygge

Til hvad de fortælle dem.

Fuglen med sin glade Trille

Lader glemme Vintrens Gys.

Stjerneskud paa Himlen spille,

Det er Frejas Brudelys.

Alle Hjerter glade bæve,

Höit det toner i hvert Bryst:

»Fredrik, Wilhelmine leve!

Danmarks Haab og Danmarks Lyst.«

Den nye Forening. Den 28de Januar 1829

Først kendte tryk: lejlighedstryk, formentlig i forbindelse med kong Frederik 6.s 61-års fødselsdag, 28. januar 1829. BFN 24

51
Den nye Foreningmåske hentydning til prins Frederiks, den senere kong Frederik 7., og prinsesse Vilhelmine Maries, kong Frederik 6.s yngste datter, bryllup 1. november 1828.
Elskov som til Jordens Glædehar ikke kunnet lokaliseres.
Voverbølger.
Knud og Valdemardanske kongenavne.
Skyggeafdød.
Freja(s)kærlighedsgudinden i nordisk mytologi.

Del

[Sassy_Social_Share]