H.C. Andersen

Den sjette Januar 1854

Mel. Menuetten af »Elverhøi«.

Lad Januari Atterkomst

Sin Iis paa Ruden sætte,

Den bringer os den bedste Blomst,

Festdagen – paa den sjette:

Din Fødselsdag – den kjære Dag,

Der lyser, som en Stjerne.

Din Kjærlighed, Dit Hjertelag,

Er jo vort Samlivs Kjærne.

Da Sot og Syge, stærk og haard,

Steeg over Byens Volde,

Døds-Englen standsed’ ved Din Gaard,

Gud lod os Dig beholde.

Som Heelt staae ei de unge Skud

Er Træets Krone fældet,

Her Kronen blev, Tak Godheds Gud,

Vor Tak fra Hjerte-Vældet!

»Hvor der er Børn er evig Juul!«

Du har om Dig tre Slægter,

De sjunge med, som liden Fugl,

Og slaae med Lunets Plecter;

De alleryngste, hvis Du vil,

Gjentage for Dig atter,

Vort Jule- Lyst- og Skuespil,

Med er selv Oldedatter.

Alt skifter om paa Tidens Bud,

Alt kommer og forsvinder,

»Den gamle Gaard« er slettet ud,

Staaer kun i »gamle Minder!«

Den nye Gaard, i Grunden alt

Er muddret om og drained’,

Kun det holdt ud, det aldrig faldt

Det, som os her forened’.

Dig, vi fra vore første Aar

Saae op til, som vor Leder,

Dig, som i Hjemmets Hjem nu staaer,

En Skat hvorom man freder.

Hver Dag vistnok sin Glorie har,

Og Aaret mange Feste.

Hurra! den sjette Januar –,

Den er dog os den bedste!

Den sjette Januar 1854

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved Jonas Collins 78-års fødselsdag. BFN 643

220
Menuetten af »Elverhøi«fra J.L. Heibergs romantiske skuespil Elverhøi, V,1, 1828, med musik af Fr. Kuhlau.
Januari(latin) januars.
Atterkomstgenkomst, tilbagevenden.
Sot(dødelig) sygdom.
Plecterplekter, som bruges til at anslå strengene på visse strengeinstrumenter.
OldedatterJonas Collin blev oldefar, da Ingeborg og Adolph Drewsens datter, Jonna, gift med Henrik Stampe, fik datteren Rigmor i 1850.
Den gamle GaardJonas Collins bindingsværksbygning i Bredgade 4 i København, hvor familien Collin boede fra 1802 til 1838.
»gamle Minder«hentydning til den danske forfatter A.N. de Saint-Aubains roman Krøniker fra Christian den Andens Tid, udgivet under pseudonymet Carl Bernhard 1847, i hvilken han på de allerførste sider skildrer den collinske gård.
Den nye GaardAmaliegade 9 i København, hvor familien flyttede til fra Bredgade.

Del

[Sassy_Social_Share]