H.C. Andersen

Deres Kongelige Høiheder Kronprinds Frederik og Prindsesse Lovisa, Formælingsdagen den 28de Juli 1869

Fra Nordens Ishav ned til Østersøen

Tre Lande med beslægtet Folkefærd,

Paa Fjeld, i Birkelund, paa Bøge-Øen,

I Tiden skiltes ved det dragne Sværd.

Der voxte Had, de gode Minder blunded’,

Men det blev Daggry, stille Søen laae,

Sangfugles Røst lød over Øresundet,

Saa lifligt, Hjertet kunde det forstaae.

Ungdommen var det, som da først gav Møde,

Gav Haandslag, følte Broder-Hjertets Slag;

I Prøvelsernes Tid glad’ Frænder døde,

Svensk, Norsk og Dansk stred for det danske Flag.

I Kjærlighed sig løfted’ Folkeaanden,

Ungdommen var det, og den varer ved;

To Kongebørn hinanden række Haanden,

Syng Sverrig, Norge, Danmark: »Kjærlighed!«

Du Sverrigs elskelige Kongedatter,

Du er i Danmarks Skjold et Hjerte meer.

Velkommen! et Velkommen lyde atter!

Ja, glad for Dig det danske Folk Du seer.

En trofast, ædel Husbond har Dig vundet,

Vor elskte Kongesøn, Gud med I To!

Forlængst er gammel Tid og Taage svundet,

Klart skinner Solen, Troskabs Roser groe!

Deres Kongelige Høiheder Kronprinds Frederik og Prindsesse Lovisa, Formælingsdagen den 28de Juli 1869

Først kendte tryk i Dagens Nyheder, nr. 203, 28. juli 1869. BFN 986

412
Kronprinds Frederikden senere kong Frederik 8.
Prindsesse Lovisaden svenske prinsesse Lovisa, datter af Karl 15. af Sverige og Norge.
Formælingsdagenbryllupsdagen.
I Tiden skiltes ved det dragne Sværdhentydning til Karl Gustaf-krigene 1657-1658 og 1658-1660, Skånske Krig 1675-1679 og Store Nordiske Krig 1700-1721.
Frændervenner, slægtninge.

Del

[Sassy_Social_Share]