H.C. Andersen

Deviser med Presenterne paa et Juletræe

(Med en Ragekniv)

Her skiænkes Dig en Ragekniv, Du gamle kaade Unge,

At Du imellem spare kan lidt mere paa Din Tunge.

(Med en Østers)

Tag denne Østers – hør vor Sandheds Stemme:

Du i dens Skal vil føle Dig som hjemme.

(Med en Løgte uden Lys)

At Løgten her er uden Lys har sine egne Grunde,

Thi denne Mangel troe vi, bedst Du selv afhjælpe kunde.

Tag Du din egen Vittighed, ifald Du kan den finde,

En saadan ganske lille Stump just passer godt derinde.

(Med Oehlenschlægers Buste)

Adam Oehlenschlæger

Du er et sjeldent Træ, hvis Grene stige

Med Nordens Kraft, med Sydens Blomster-Flor,

Du hæver Danmarks Navn i Kunstens Rige,

Din bedste Lov i dine Værker boer.

(Med et Exemplar af: Phantasier og Skizzer)

Den lille Sangfugl flagrer glad

Fra Juletræets grønne Blad,

Den synger Længsel, Sorg og Lyst,

Og søger et beslægtet Bryst.

(Med en qvindelig Dukke)

Hør Sandheds Røst fra Juletræets Grene:

» Det er ei godt, at Mennesket er ene

(Med en Bog Skrivepapir)

At Du det faaer, det er dog Jammerskade,

Du vil kun klatte paa de rene Blade!

Deviser med Presenterne paa et Juletræe

Først kendte tryk i Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, bind 3, nr. 15, 12. januar 1831. BFN 142-148

282
Devise(r)kort sætning, der indeholder en (moralsk) sandhed; ofte vedlagt en gave.
Presenternegaverne.
Rageknivbarberkniv.
Tungespiller på det bibelske udtryk »Din Tunge tænker paa idel Skade; som en skærpet Ragekniv giør den Svig« (Salmernes Bog 52,4, her citeret fra den autoriserede oversættelse fra 1740).
283
Phantasier og SkizzerH.C. Andersens Phantasier og Skizzer udkom 10. januar 1831; (BFN 109).
Det er ei godt …jf. 1. Mosebog 2,18.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

(Med en Ragekniv) (Med en Østers) (Med en Løgte uden Lys) (Med Oehlenschlægers Buste). Adam Oehlenschlæger (Med et Exemplar af: Phantasier og Skizzer) (Med en qvindelig Dukke) (Med en Bog Skrivepapir)

Del

[Sassy_Social_Share]