H.C. Andersen

Digte

1.

Beatrice Cenci1

ROSERNE

Zephir, hvorhen vil Du gaae?

Til de vandrende Piger, der staae

Med den kobberne Konka om Vældet,

Der, hvor Cactussen groer,

Hvor den kraftige Ranke sig snoer

Om Olietræet ved Fjeldet?

Bliv dog og see paa os og vor Pynt!

Siig os dog lidt! de har nyligt begyndt,

Og Du jo veed, de har meget at tale,

Thi Giovanni gik nyligt forbi,

Blæste for dem en smuk Melodie,

Kjendt i Albanernes Dale. –

Tusinde Kys kan endnu Du faae,

Blunde paa Barmen, der rødmer og bæver. –

Nei, hvor han svæver!

Hører slet ikke os Sødskende smaa!

– Hvor har Du været? Hvad har Du øvet?

Vaad er Din Vinge, Du er bedrøvet!

Du blev nok dykket lidt, som det lader,

Nede i Søen, hvor Pigen sig bader.

Snildt skulde Du, som Maleren der,

Holdt Dig bag ved de grønne Træer!

ZEPHIR

Bølgen ei gjorde min Vinge vaad!

Det er Graad, Brødrenes Graad.

Did vi jo gik,

Hvor hun sad for den gabende Vrimmel,

Og med Uskyldigheds Blik

Saae mod Guds Himmel. –

Og da hun knælede, fromt, uforfærdet,

Sprudlede Blodet for Bøddelsværdet.

Intet Tausheden brød.

Beatrice er død!

ROSERNE

Død! er hun død?

Hun, som intet forbrød! –

Skal vi ei meer, her hvor Pilene græde,

See hendes Smiil, hendes barnlige Glæde!

Skal vi ei høre Fromheden bede,

Mens for Madonnas Billed dernede

Deiligt i Aftenen Børnenes Klynge

Lovsangen synge.

Ak, hun er død,

Hun, som intet forbrød!

Her vi jo hørte Faderens Brynde

– Synden hun dræbte, er det at synde?

2.

Den medicæiske Venus

Skrevet foran Statuen i Galleriet i Florents.

Af Havets Skum saa hvidt, saa let,

Skjøn, som en Gud kun tænker det,

Hun evigung sig hæver.

Slægt jorder Slægt paa Verdens Øe,

Men Kjærlighed kan aldrig døe:

Gudinden evigt lever.

3.

Ved Bendz’s Grav i Vicenza

Livsglad, begeistret for Din skjønne Kunst,

Du gik fra Danmark og fra Dine Kjære;

I Syd, hvor Himlen blegner ei i Dunst,

Du vidste Kunstnerhjemmet monne være.

Alt strakte Landet sig for Øiet ud –

Din Vinge voxte, Sjælen fløi til Gud!

Bekjendt er Beatrice Cenci, hvis Skjønhed opvakte en unaturlig Kjærlighed hos hendes egen Fader, hvem hun i Fortvivlelse mod hans Overfald skal have dræbt, en Gjerning hun dog aldrig tilstod. De rige Eiendomme og at hun var eneste Arving har sikkert bestemt den pavelige Magt til at udsige Dødsdommen over hende. Guido Reni saae hende, da hun førtes til Retterstedet, og har givet Verden hendes skjønne Billede. Maaskee kan det interessere, at dette lille Digt er skrevet ved Borgen: Mondragone i Albanerbjergene, under de samme høie Cypresser i Haven, hvor eengang Beatrice vandrede.

1

Bekjendt er Beatrice Cenci, hvis Skjønhed opvakte en unaturlig Kjærlighed hos hendes egen Fader, hvem hun i Fortvivlelse mod hans Overfald skal have dræbt, en Gjerning hun dog aldrig tilstod. De rige Eiendomme og at hun var eneste Arving har sikkert bestemt den pavelige Magt til at udsige Dødsdommen over hende. Guido Reni saae hende, da hun førtes til Retterstedet, og har givet Verden hendes skjønne Billede. Maaskee kan det interessere, at dette lille Digt er skrevet ved Borgen: Mondragone i Albanerbjergene, under de samme høie Cypresser i Haven, hvor eengang Beatrice vandrede.

Digte

Først kendte tryk i Nytaarsgave fra danske Digtere, december 1834 med årstallet 1835 på titelbladet. BFN 255-257

479
Beatrice Cenciden romerske adelskvinde blev henrettet, efter at hun havde ladet sin far myrde, ifølge overleveringen for at værne sin ære mod et blodskamsforhold, han påtvang hende; siden har man påvist andre, mindre ædle motiver til mordet. Figuren er kendt bl.a. fra P.B. Shelleys tragedie The Cenci, 1819.
Guido Reni … Billedepå H.C. Andersens tid antoges det, at portrættet af Beatrice Cenci fra ca. 1662 (i Galleria Nazionale d’Arte Antica i Rom) var malet af den italienske maler G. Reni; senere tider har peget på, at E. Sirani, en af Renis elever, kunne være ophavskvinde til portrættet.
MondragoneVilla Mondragone fra det 16. århundrede ligger ved byen Tusculum i Albanerbjergene, sydøst for Rom.
ZephirZefyr; i græsk mytologi gud for vestenvinden.
kobberne Konka om Vældetbeholder el. kar af kobber omkring kildevældet.
Olietræetoliventræet.
Giovannimåske den italienske komponist Giovanni P. da Palestrina.
480
Didderhen.
forbrødgjorde noget galt, overtådte et forbud.
Madonnas Billedebillede af Jomfru Maria, som er genstand for dyrkelse i den katolske kirke.
Bryndeheftig lidenskab el. begær.
medicæiske Venusberømt Venus-statue i Firenze (skønhedens og kærlighedens gudinde i den romerske mytologi), tidligere tilhørende den florentinske slægt Medici.
Galleriet i Florentskunstmuseet Palazzo degli Uffizi.
jorderbegraver.
481
Bendz’s Grav i Vicenzaden danske maler W.F. Bendz døde 1832 under et ophold i Vicenza, blev begravet samme sted.
Dunsttåge.
monnemåtte.
Alt strakte Landetlandet strakte.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

Beatrice Cenci Den medicæiske Venus Ved Bendz’s Grav i Vicenza

Del

[Sassy_Social_Share]