H.C. Andersen

Digte

Digterens sidste Sang

Løft mig kun bort, Du stærke Død,

Til Aandens store Lande!

Jeg gaaer min Vei, som Gud mig bød,

Fremad, med opreist Pande.

Alt hvad jeg gav, Gud, det var dit,

Min Rigdom ei jeg vidste!

Hvad jeg har øvet, er kun lidt,

Jeg sang som Fugl paa Qviste!

Farvel hver Rose frisk og rød,

Farvel, I mine Kjære!

Løft mig kun bort Du stærke Død,

Skjøndt her er godt at være!

Hav Tak, o Gud, for hvad Du gav,

Hav Tak for hvad der kommer!

Flyv Død, hen over Tidens Hav,

Bort til en evig Sommer!

Med to Bøger

1.

Hegels »Philosophie der Geschichte«

Med hellig Hjertebanken

Vi staae paa Bjergets Top,

Et Verdens Drama for Tanken

Rulles i Dalen op!

2.

Rückerts »Gedichte«

Rückert som en Fugl sig svinger

Gjennem Sprogets Region;

Alting dandser, Alting klinger,

Hvert et Bogstav faaer Motion,

Digterkortet bliver blandet,

Han er næsten meer, end klog,

Ligesom en Fisk i Vandet

Er han i det tydske Sprog.

Romanze

Vi saae hinanden efter mange Aar,

Jeg saae i Dybet, da jeg saae i Øiet;

Min Tanke aldrig hun at vide faaer –

Jeg hilsed hende, – hver var saa fornøiet;

I Skoven.

Det var et kort Minut, og dog saa rigt,

En Duft af Blomster strømmed mig imøde,

Jeg husked paa en Sang – et Ungdoms Digt,

Jeg nynner den – og mine Kinder gløde –

I Skoven.

Digte

Først kendte tryk i Gæa, æsthetisk Aarbog, december 1844 med årstallet 1845 på titelbladet. BFN 459-462

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

82,201. < 1
82
(Hvad jeg har) øvetudrettet.
Hegels »Philosophie der Geschichte«Hegels posthumt udgivne Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Berlin 1833-1836 (dansk Forelæsninger over Historiens Philosophie, 1842).
83
Rückerts »Gedichte«F. Rückert udgav flere digtsamlinger, H.C. Andersen henviser her givetvis til Gedichte, 1841 (el. Gesammelte Gedichte I-III, 1843).
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

Digterens sidste Sang Med to Bøger Hegels »Philosophie der Geschichte« Rückerts »Gedichte« Romanze

Del

[Sassy_Social_Share]