H.C. Andersen
Fra Moerskabs-Læsning, og Curiosa. Tillæg til Iversens Avis 1830

Digterblomster, og Aforismer

At drømme sig en Ven blandt Verdens Luxer,

Er, med en Blomsterstilk at binde sine Buxer.

Efter Gozzi ved Meisling

Ethvert Slag af rørt Hjerte slaar os en Vunde; og Livet vilde være en evig Forbløden, var ikke Digtekunsten.

Ludvig Børne

Bag Solen hist, svæve Sole i det uendelige Blaae; deres, af vort Øje aldrig seete Straaler fløi alt i Aartusinder herned imod vor lille Jord, men naaede den endnu ikke. O du milde, mægtige Gud! neppe aabne vi vort lille, svage Øje, saa straaler du klart for det, du Solenes og Aandernes Skaber!

Jean Paul

Du skuer Bækkenes Løb, men ej du kjender

Dens sidste Bølgeslag paa fjerne Strand;

Du skuer Livet, men ej hvor det ender

I Evighedens store Ocean.

J. G. Smidth

En Kjæmpe er kun to Gange saa stor som en Dverg, og enhver Dverg er en halv Kjæmpe.

L. Børne

Kun hvor der er Kamp og Stræben er der noget at fortælle. Den paradisiske Lyksalighed har ingen Historie.

Oehlenschlæger

Hvad gavner, Helt! Dig Navn og Hæder,

Naar over Dig eet Øje græder.

Guldberg

Paa Tiden, paa et evigt Jeg i os, paa et evigt Du over os, maae vi haabe.

Jean Paul

Der gives Øjeblikke i Menneskelivet, blevne til for aldrig at glemmes.

Rousseau

Hvor der er Børn – der er en evig Juul.

Oehlenschlæger

Den, som flyver høit over Jorden, fristes let til at see nedad istedetfor opad, og glemmer, at det Rum nedenfor er kun et Punkt i Sammenligning med hiint grændseløse ovenfor. –

O, Verden har saa mangen Bag,

Som os til Riis indbyder.

Wilster

Uskyldighed, kun naar du ikke kjender dig selv, saaledes som den barnlige, da er du ren, men Bevidstheden om dig selv, er din Død.

Jean Paul

Der er sandelig en betydelig Forskjel imellem vor Tid og Kong Davids; – – dengang havde alle Jøder kun een Konge, nu have alle Konger kun een Jøde.

W. Hauff

Digterblomster, og Aforismer

Trykt første gang i Moerskabs-Læsning, og Curiosa. Tillæg til Iversens Avis (Fyens Stifts Avis, og Avertissementstidende), nr. 102, 9. juli 1830. BFN 93

276
Aforisme(r)oprindelig antik litterær genre, hvor lærdom overleveres i fyndig uargumenteret stil; siden med moraliserende og filosofisk indhold.
At drømme … Buxer»At drømme sig en Ven blandt Verdens mange Luxer, / Er med en Blomsterstilk at binde sine Buxer«; fra Simon Meislings (1787-1856) oversættelse af den italienske komediedigter Carlo Gozzis (1720-1806) såkaldte eventyrspil L’Augellino belverde, 1765, »Den lille Grønne Fugl« i Dramatiske Eventyr af Carlo Gozzi. Fra det Italienske ved S. Meisling, 1821, s. 68.
Luxergavtyve.
Ethvert Slag … Digterkunsten»Jeder Schlag des Herzens schlägt uns eine Wunde, und das Leben wäre ein Ewiges Verbluten, wenn nicht die Dichtkunst wäre«; fra den tyske forfatter Ludwig Börnes (1786-1837) Denkrede auf Jean Paul, 1825, s. 4. Oversættelsen findes tillige trykt i »Aphorismer af forskjellige Digtere« (BFN 87), Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, bind 2, nr. 2, 28. april 1830 (se side 273).
Vundesår.
Bag Solen hist … Aandernes Skaber»Hinter den Sonnen ruhen Sonnen im lezten Blau, ihr fremder Strahl fliegt seit Jahrtausenden auf dem Wege zur kleinen Erde, aber er kommt nicht an. O du sanfter, naher Gott, kaum thut ja der Menschengeist sein kleines, junges Aug auf, so strahlst du schon hinein, o Sonne der Sonnen und Geister!«; fra Jean Paul Flegeljahre. Ein Biographie, bind 1, 1804, s. 108; Jean Paul, pseudonym for Johann Paul Freidrich Richter (1763-1825), tysk digter. Oversættelsen findes tillige i en let ændret version trykt i »Aphorismer af forskjellige Digtere« (BFN 87), Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, bind 2, nr. 2, 28. april 1830 (se side 273).
Du skuer … Ocean»Du skuer Bækkenes Løb, men ei du kjender / Dens sidste Bølgeslag paa fjerne Strand: / Du skuer Livet, men ei hvor det ender / I Evighedens dybe Ocean«; fra den danske præst og forfatter Jens Hansen Smidths (1769-1847) Danske Haver, 1823, s. 47, hvor det findes som nummer tre af en række »Indskrifter« og bærer titlen »Ved en Kilde«.
En Kjæmpe … Kjæmpe»Ein Riese ist nur zweimal so groß als ein Zwerg, und jeder Zwerg ist ein halber Riese«; fra Ludwig Börne »Über den Umgang mit Menschen«, Gesammelte Schriften von Ludwig Börne, bind 3, 2. oplag, 1835, s. 239. Teksten er skrevet i 1824, men tilsyneladende først trykt i Gesammelte Schriften von Ludwig Börne, 1829-1832, hvor den sammen med en række andre tekster bringes under overskriften »Vermischte Aufsätze«. Oversættelsen findes tillige trykt i »Aphorismer af forskjellige Digtere« (BFN 87), Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, bind 2, nr. 2, 28. april 1830 (se side 273).
Kun hvor … Historie»Kun hvor der er Kamp og Stræben, er der noget at fortælle. Den paradisiske Lyksalighed har ingen Historie«; fra Adam Oehlenschläger (1779-1850) Øen i Sydhavet, 3. del, 1825, s. 78.
277
Hvad gavner, Helt … græder»Hvad gavner, Helt! Dig Navn og Hæder, / naar over Dig eet Øie græder?«; fra den danske forfatter Frederik Høegh-Guldbergs (1771-1852) digt »Ung Grethes Skjebne«, i Samlede Smaating, i bunden og ubunden Tale, bind 2, 1815, s. 352.
Paa Tiden … haabe»Auf die Zeit, auf ein ewiges Ich in uns, auf ein ewiges Du über uns müssen wir hoffen«; fra Jean Paul »Protektorium für den Herausgeber« i Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana, 1800, der udkom som et vedhæng til første del af Titan, 1800; her citeret efter Jean Paul’s sämmtliche Werke, bind 30, 1827, s. 33. Oversættelsen findes tillige trykt i »Aphorismer af forskjellige Digtere« (BFN 87), Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, bind 2, nr. 2, 28. april 1830 (se side 273).
Der gives Øjeblikke … glemmes»Il est des époques dans la vie humaine, qui sont faites pour n’être jamais oubliées«; fra den schweizisk-franske filosof og forfatter Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778) Emile, ou de l’Éducation, Tome Second, Premiere Partie, 1762, s. 110; i den danske oversættelse Emil eller om Opdragelsen, Fjerde Deel, 1798, oversættes det pågældende stykke: »Der gives Tidsrum i det menneskelige Liv, der aldrig bør forglemmes igjen« (s. 301).
Hvor der er Børn … Juul»Hvor der er Børn, der er en evig Juul!«, fra Adam Oehlenschlägers Den lille Hyrdedreng. En Idyl, 1818, s. 61.
Den, som flyver … hiint grændseløse ovenforcitatet er ikke identificeret.
O, Verden … indbyder»O Verden har saa mangen Bag, / Som os til Riis indbyder«; fra Christian Wilsters (1797-1840) digt »Riimbrev fra Soröe«, i Digtninger, 1827, s. 62.
Uskyldighed, kun naar … Død»Unschuld, nur, wenn du dich nicht kennst, wie die kindliche, dann bist du eine; aber dein Bewußtsein ist dein Tod«; fra Jean Paul Flegeljahre. Ein Biographie, bind 3, 1804, s. 61-62. Oversættelsen findes tillige trykt i »Aphorismer af forskjellige Digtere« (BFN 87), Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, bind 2, nr. 2, 28. april 1830 (se side 273).
Der er sandelig … een Jøde»Damals, mein Herr, hatten alle Juden nur Einen König, jezt aber haben alle Könige nur Einen Juden«; fra den tyske forfatter Wilhelm Hauffs (1802-1827) Mittheilungen aus den Memoiren des Satan, bind 2, 1827, s. 304.
Kong David(s)David, Israels anden konge, regerede formodentlig i 900-tallet f.Kr.; jf. bl.a. 1. og 2. Samuelsbog og 1. Krønikebog.

Del

[Sassy_Social_Share]