H.C. Andersen

En splinterny Dandse-Vise

(ved Indvielsen af et nyt Huus)

til Melodien »Komm lieber Mai« etc.

Motto:

Op til Dands! til Dands!

eller:

Der er saa mange smukke Piger,

Som vil ha’ dem en Svingom;

De begjære Tambourmarschen,

Smukke Pige, vend Dig om.

Dandse og trampe,

Saa Skoesaalerne falder-af.

(Con expressione.)

Spil lystigt paa Violen,

Alt dandser, troe mit Ord,

See, Jorden rundt om Solen,

Og Maanen om vor Jord.

:|: Vi dandse med hinanden,

Selv Hjertet vil afsted,

Og faae vi lidt i Panden,

Saa dandser Stuen med! :|:

(Affectert.)

Selv Politikken siger,

At Alt i Dands gaaer op,

Man dandser der fra Riger

Og Hoved fra sin Krop.

:|: Selv Hjertets Drømme-Scener

For Dandsen har Behag,

Om hende Hjertet mener

De dandse Nat og Dag! :|:

(Piano.)

(Træd let og træd med Ynde

Især paa dette Sted,

Thi Huset kan begynde

At ville dandse med;

:|: Det er jo nyligt lavet,

Det kiender Verden lidt,

Og er just ei begavet,

Som vi, til Dandse-Trit. :|:)

(Forte.)

I alle Verdens Zoner

Vort Liv i Dands hengaaer,

Først læres Positioner,

See det er Barndoms Aar!

:|: Nu følger Drenge-Alder,

Man vover Liv og Hals,

Vor vilde Dands man kalder:

En lille holstensk Vals. :|:

(Amoroso.)

Derpaa man inclinerer

Og valser nok saa net,

Men Hymen det generer,

Hun ynder Menuet.

(Dolce.)

:|: Snart søger man et Stade,

Man hviler begge to,

Saa dandses Galopade

Til Grav og Himmelbo! :|:

(Fortissimo.)

Ja, Dandsen vil vi træde,

Om Barmen end er trang,

O Dands, Du er vor Glæde,

Dig bringe vi vor Sang.

:|: Imens det os er givet

At være ungdomsfroe,

Vi dristigt vove Livet

Og vore Dandse-Skoe! :|:

En splinterny Dandse-Vise (ved Indvielsen af et nyt Huus)

Først kendte tryk: lejlighedstryk, 1832, sandsynligvis ved indvielsen af Botanisk Museums nye auditorium og museumsbygning. BFN 1055

366
Komm lieber MaiC.A. Overbecks vise »Komm, lieber Mai, und mache« fra 1775 (dansk »Kom maj, du søde, milde«) med melodi af Mozart fra 1791.
Tambourmarschenmarch med kraftig brug af trommer (og en dans, der ledsager musikken).
Con expressionecon espressione (italiensk) udtryksfuldt.
Violenviolinen.
faae vi lidt i Pandenblive (lettere) beruset.
Affectertaffekteret, krukket.
Piano(italiensk) svagt.
367
Forte(italiensk) kraftigt.
Zonerlandområder, egne.
Amoroso(italiensk) inderligt, forelsket.
Hymenden græske bryllupsgud.
Menuetpardans, der danses med små trin og i langsomt tempo.
Dolce(italiensk) mildt.
Galopadegalop; hurtig runddans i 2/4takt med hoppende bevægelser.
Fortissimo(italiensk) meget kraftigt.

Del

[Sassy_Social_Share]