H.C. Andersen

Et lille Huus paa Nysøe staaer

Et lille Huus paa Nysøe staaer

Midt i den smukke Have;

Der Svanen stolt med Vingen slaaer

I Gaardens gamle Grave.

I Huset er den bedste Skat,

Den fik Geniets Mærker,

Thi her har Danmarks Stolthed sat

Udødelige Værker.

Et lille Huus paa Nysøe staaer

Først kendte tryk i Portefeuillen for 1840, bind 3, på omslaget til 29. hæfte, 19. juli 1840, som del af en artikel om Thorvaldsens atelier på Nysø; umiddelbart forud for digtet står: »Digteren H. C. Andersen, som i længere Tid levede her sammen med Kunstneren, har i et Impromtu skildret Stedet saaledes«. BFN 382

28
NysøeNysø; hovedgård og gods fra 1670 ved Præstø, som på H.C. Andersens tid var ejet af baron Hendrik Stampe; billedhuggeren Thorvaldsen boede efter sin hjemkomst fra Italien 1838 indtil sin død 1844 ofte på Nysø, hvor han fik indrettet et atelier.

Del

[Sassy_Social_Share]